Universal Robots

Universal Robots

Společnost Universal Robots už od roku 2005 nejen automatizuje, ale mění způsob, jakým lidé pracují a žijí po celém světě. Jejich moderní pokročilé nástroje a snadno použitelná robotická ramena používají společnosti a organizace všech velikostí.

nská společnost Universal Robots se zaměřuje na výrobu menších flexibilních kolaborativních průmyslových robotů. Nabízejí řešení automatizace, které poskytuje flexibilitu a finanční návratnost potřebnou pro to, aby výrobci mohli soupeřit a být úspěšní na každém světovém trhu.

Společnosti Universal Robots se může vykázat

  • 29 pobočkami působícími ve 20 zemích světa
  • produkcí menších kolaborativních robotů pro různé využití
  • pokročilými nástroji, které používají společnosti všude po světě

Nabídky práce

Profily pracovních pozic

Roboti

Další články