UR10

UR10

UR10

Nejnovější zástupce řady robotů přináší inovátorům připraveným na budoucnost nástroje pro spolupráci, uživatelské prostředí orientované na člověka a ekosystém pro každou aplikaci. UR10 je největší kolaborativní průmyslové robotické rameno značky Universal Robots určené pro větší úkoly, kde hrají důležitou roli přesnost a spolehlivost. S použitím kolaborativního průmyslového robotického ramena UR10 můžete automatizovat výrobní postupy a úkony s maximálním manipulačním zatížením 10 kg (22 liber). Pro průmyslového robota UR10 se dobře hodí kooperativní procesy s vyšší hmotností, jako jsou balení, paletizace, montáž nebo odebírání a ukládání. S dosahem až 1 300 mm je průmyslový robot UR10 efektivnější při vykonávání práce ve větším prostoru.

JEDNODUCHÉ PROGRAMOVÁNÍ

Patentovaná technologie s 3D vizualizací umožňuje kolaborativního robota nastavit a zprovoznit i uživatelům bez předchozích zkušeností s programováním.

RYCHLÉ NASTAVENÍ

Podle informací získaných od zákazníků činí průměrná doba potřebná k zprovoznění robota pouhý půlden. I pro nezkušeného uživatele je vybalení kolaborativního robota, jeho montáž a naprogramování prvního jednoduchého úkonu otázkou pouhé hodiny.

FLEXIBILNÍ VYUŽITÍ

Překonfigurování kolaborativního robota na nový výrobní proces je snadné a rychlé a poskytuje vám možnost automatizovat prakticky jakýkoliv manuální úkon včetně malosériové nebo často se měnící produkce. Pro opakující se úkony je kolaborativní robot schopen používat dříve vytvořené programy.

KOOPERACE A BEZPEČNOST

Robotická ramena Universal Robots mohou nahradit lidské pracovníky ve znečištěném prostředí nebo při nebezpečných či jednotvárných operacích, a snížit tím míru úrazovosti vyplývající z námahy při opakovaných pohybech. Po celém světě pracuje osmdesát procent z tisíců instalovaných robotů UR bez ochranných bariér (po posouzení rizik) bok po boku lidských pracovníků. Bezpečnostní systémy našich robotů byly schváleny a certifikovány asociací TÜV (Technické kontrolní sdružení; německá asociace pro provádění technických inspekcí).

Další články