;

Sůl na Rýně budou vozit vodíkové lodě

15. 02. 2021

Sůl na Rýně budou vozit vodíkové lodě

Firmy Covestro z Německa a NPRC z Nizozemska budou společně stavět vodíkem poháněné lodě pro dopravu pro řece Rýně. Výrobce polymerů Covestro a významná logistická firma NPRC uvedly, že první dvě lodě s malým ponorem a vodíkovým pohonem budou brázdit vody Rýna v roce 2024.

První dvě porýnské lodi budou podle informací webu The Motorship plout mezi Nizozemskem a třemi přístavy, které využívá Covestro. Poté se k flotile připojí další dvě lodě na vodík. Celý projekt cílí na postupnou transformaci dopravy soli po Rýně na vodíkový pohon. Proč sůl? Pro německou firmu Covestro je NaCl velmi důležitou surovinou.

Przemyslaw Jedrysik, mluvčí Covestro, uvedl, že stavební plány pro obě lodě budou k dispozici do konce roku 2021. Není zatím jasné, ve které loděnici se budou vyrábět ani kdo dodá vodíkový pohon.

Jedna
z hlavních funkcí nových říčních lodí je však jasná,
potvrdil Jedrysik: „Díky své
konstrukci budou lodě schopné plavby i při nízkém stavu vody,
tedy budou mít nízký ponor.“
Tato
vlastnost je kromě technické a ekonomické realizovatelnosti velmi
důležitá, neboť na Rýně často je stav vody velmi nízký a
omezuje plavbu nákladních lodí. Vodík pro pohon má přitom
pocházet z vlastního závodu na elektrolytickou výrobu chloru
firmy Covestro.

Rostoucí emise v dopravě

Tento lodní projekt je součástí projektu Porýnské vodíkové integrační sítě (RH2INE), který iniciovaly německý spolkový stát Severní Porýní – Vestfálsko a sousední nizozemské provincie Jižní Holandsko a Gelderland. Projekt podporují také přístavy Duisburg, Neuss/Düsseldorf a Kolín nad Rýnem, největší evropský námořní přístav Rotterdam a další logistické a průmyslové firmy.

Finálním
záměrem je podle firem Covestro a NPRC vytvořit klimaticky
neutrální dopravní trasu v rýnsko-alpském koridoru, která
by přispěla k realizaci celoevropského ekologické plánu.
Obě firmy podporují zároveň rozvoj vodíkové infrastruktury
v přístavech a čerpacích stanic podél Rýna.

Generální
ředitelka NPCR
Femke Brenninkmeijer
připomněla, že
„taková podoba sdílené odpovědnosti dodavatelského řetězce
představuje budoucnost inovací v logistice“. Firma podle
svého vyjádření denně 200 loďmi na evropských vnitrozemských
vodních cestách přepravuje 12 milionů tun materiálů, kontejnerů
a kusového zboží.

Klaus
Schäfer, technický ředitel společnosti Covestro, uvedl, že
„logistický sektor má v Evropě zvláštní význam“.
Proč? Protože doprava je jediné odvětví v Evropské unii,
v němž od roku 1990 množství emisí vzrostlo, nikoli
pokleslo.

Autor: Petr Bílek

Další články