Loď na palivové články bude převážet stlačený vodík

08. 02. 2021

Loď na palivové články bude převážet stlačený vodík

Kanadský výrobce palivových článků Ballard Power Systems podepsal nezávazné memorandum o porozumění s Global Energy Ventures za cílem vývoje nové lodi s názvem C-H2, poháněné palivovými články. Plavidlo by mělo sloužit k přepravě stlačeného zeleného vodíku.

Global Energy Ventures bude podle informací webu WFMZ-TV ve společném projektu zodpovědné za design konstrukce, vývoj, financování a provoz lodi C-H2, spolu s integrací požadovaného energetického systému. Ballard se zase postará o návrh systému palivových článků na základě firemní technologie FCwaveTM. Vše směřuje k integraci palivových článků do konstrukce plavidla. Systém FCWaveTM využívá palivo ze stlačeného zeleného vodíku uloženého ve speciálních „bombách“ na palubě lodi.

Technologie vodíku a palivových článků poskytuje
přesvědčivou cestu k dekarbonizaci námořního sektoru jako jedné
z klíčových možností pro střední a těžkou dopravu. Naše
výrobky zde nabízejí obzvláště zajímavou nabídku přidané
hodnoty. Spolupráce s Global Energy Ventures nám umožní pokročit
v integraci vodíkových palivových článků a skladování paliva
v megawattovém měřítku na palubě velké námořní lodi. Těšíme
se na spolupráci s GEV na vývoji vizionářské lodi C-H2,“

vyjádřil se Rob Campbell, obchodní ředitel společnosti
Ballard.

Očekává se, že výkon potřebný pro funkčnost lodi C-H2 v malém
měřítku bude pod 10 megawattů (MW). V plném rozsahu pak
požadavky lodi na pohonný výkon vzrostou na přibližně 26 MW.
Začleněn bude i ochranný systém pro skladování 2 000 tun
stlačeného zeleného vodíku.

Toto memorandum je významným krokem v našem vývoji lodi
C-H2. Vodíkové palivové články jsou totiž nyní v čele
technologií s nulovými emisemi pro lodní dopravu. Těšíme se na
spolupráci se společností Ballard na vývoji systému palivových
článků a energetických požadavků lodi C-H2 v souladu s naším
vývojovým programem pro vodíkovou námořní dopravu ve velkém
měřítku,“
zakončil Martin Carolan, výkonný ředitel
Global Energy Ventures.

Další články