O ROBOTICE: Češi se neradi chlubí, u vynálezců je to ale špatně

fablab