V Belgii budou přebytky energie z větrných elektráren sloužit k výrobě zeleného vodíku