Nesmí vznikat pocit, že se více staráme o Ukrajince než o Čechy