U2 na vodíku. Koncert slavné irské kapely v Japonsku zásobovaly energií palivové články