Spotřebu uhlí je nutné snížit sedmkrát rychleji

větrná energie