Spotřebu uhlí je nutné snížit sedmkrát rychleji

Zdroj: Pixabay
Ekologie 20. 11. 2023

Spotřebu uhlí je nutné snížit sedmkrát rychleji

Podle nové zprávy snahy o omezení globálního oteplování na 1,5 stupně Celsia selhávají. Je proto potřeba udělat zásadní změny, včetně mnohem rychlejšího odklonu od využívání uhlí k výrobě elektřiny, píše server CNBC.

Minulé úterý zveřejněná zpráva „Stav opatření v oblasti klimatu do roku 2023“ podává podle CNBC střízlivý obraz výzev, které je potřeba řešit na summitu o změně klimatu COP28, který se koncem listopadu uskuteční v Dubaji ve Spojených arabských emirátech.

I tato analýza se opírá o Pařížskou dohodu z roku 2015, jejímž cílem je „omezit globální oteplování výrazně pod 2, nejlépe 1,5 stupně Celsia ve srovnání s předindustriálními úrovněmi“.

Žádné ekologické cíle se neplní, kromě prodeje elektromobilů

Úterní zpráva vychází z tohoto cíle 1,5 stupně a vypracovává cíle pro roky 2030 a 2050. Celkové závěry jsou strohé, přičemž pouze jeden ze 42 ukazatelů – prodej osobních elektromobilů – je na cestě k dosažení cíle pro rok 2030.

OSN již dříve uvedla, že 1,5 stupně Celsia je považováno za „horní hranici“, pokud jde o zabránění nejhorším důsledkům změny klimatu.

„Celosvětové úsilí o omezení oteplování na 1,5 °C je přinejlepším nedostatečné,“ uvedla v prohlášení Sophie Boehmová, hlavní autorka zprávy a výzkumná pracovnice World Resources Institute.

„Navzdory desítkám let varování a výzev k probuzení se našim vůdcům většinou nepodařilo zmobilizovat opatření v oblasti klimatu v potřebném tempu a rozsahu. Tato zpoždění nám ponechávají jen velmi málo cest k zajištění životaschopné budoucnosti pro všechny. Nezbývá nám čas na to, abychom si pohrávali s okraji,“ dodala Boehmová.

Co je potřeba udělat?

Autoři zprávy navrhují celou řadu opatření, která je třeba přijmout, mají-li být klimatické cíle dosaženy. Patří mezi ně:

  • Postupné vyřazování uhlí z výroby elektřiny sedmkrát rychleji než nyní. To podle zprávy „odpovídá vyřazení zhruba 240 průměrně velkých uhelných elektráren každý rok do roku 2030“.
  • Podpora růstu větrné a solární energie.
  • Zvýšení rychlosti rozšiřování rychlé dopravní infrastruktury.
  • Osmkrát rychlejší přechod na zdravější a udržitelnější stravování.
  • Čtyřikrát rychlejší snížení ročního tempa odlesňování v tomto desetiletí.

Blíží se jasný bod obratu

Úterní zpráva organizací WRI, Bezos Earth Fund, ClimateWorks Foundation, Climate Action Tracker a Vysokých představitelů OSN v oblasti změny klimatu byla zveřejněna ve stejný den, kdy OSN zveřejnila vlastní hodnocení současného stavu.

Podle souhrnné zprávy NDC vlády na celém světě nedělají dost pro to, aby zabránily nejhorším dopadům změny klimatu, a musí být aktivnější ve svých pokusech o snížení emisí. Národně stanovené příspěvky (NDC) označují cíle jednotlivých zemí v oblasti snižování emisí a přizpůsobování se dopadům změny klimatu.

Všechny země, které jsou součástí Pařížské dohody, mají každých pět let své NDC aktualizovat.

Cíle je třeba pravidelně zvyšovat, aby bylo možné splnit celkový cíl dohody, kterým je omezení globálního oteplování. Simon Stiell, výkonný tajemník OSN pro změnu klimatu, uvedl, že její zpráva ukázala, že „vlády dohromady podnikají malé kroky k odvrácení klimatické krize“.

„A ukazuje, proč musí vlády na konferenci COP28 v Dubaji učinit odvážné kroky vpřed, aby se dostaly na správnou cestu. To znamená, že COP28 musí být jasným bodem obratu. Vlády se musí nejen dohodnout, jaká důraznější opatření v oblasti klimatu budou přijata, ale také začít přesně ukazovat, jak je provést,“ dodal Stiell.

Autor: Jiří Böhm

Další články