Trh s průmyslovou robotikou naroste do roku 2028 na 96,82 miliardy dolarů

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay
Technologie 08. 02. 2023

Trh s průmyslovou robotikou naroste do roku 2028 na 96,82 miliardy dolarů

Očekává se, že tržby na celosvětovém trhu s průmyslovou robotikou dosáhnou do roku 2022 celkové výše 33,75 miliardy dolarů. Během období 2022–2028 pak by jeho složená roční míra růstu měla činit 19,2 %. Informuje o tom web Robotics and Automation News.

Studie zpracovaná společností Future Market Insights přináší výsledky analýzy trhu s průmyslovou robotikou a předkládá prognózy pro léta 2019–2029. Její autoři odhadují, že do konce roku 2028 dosáhne toto odvětví celkové hodnoty 96,82 miliardy dolarů.

Vliv na to bude mít řada faktorů, mimo jiné i zavádění internetu věcí (IoT) v různých průmyslových oblastech a rozšiřující se digitalizace výrobního sektoru v globálním měřítku. Při těchto hodnoceních se vychází z toho, že už v roce 2020 se průmyslová robotika podílela na celosvětovém trhu s robotickými technologiemi více než 40 procenty.

Z hlediska hodnoty to bude stále východní Asie, kdo bude hrát na globálním trhu průmyslové robotiky klíčovou roli. Pozoruhodně rychlý růst v období 2022–2028 vykáže ale jižní Asie. Nepřekvapí tím pádem konstatování, že mezi nejvlivnější makroekonomické faktory, které ovlivní vývoj na tomto trhu, patří rostoucí počet obyvatel a rychlá industrializace a urbanizace.

Významnou část produkce průmyslových robotů budou stále tvořit klouboví roboti. Dáno je to vysokou mírou uplatnění zrovna těchto digitalizačních nástrojů v automobilovém průmyslu. Ten dlouhodobě patří mezi lídry v zavádění a prosazování robotiky ve výrobě.

Kromě segmentu automotive se očekává poměrově výrazná aplikace průmyslové robotiky také v elektrotechnickém/elektronickém průmyslu. V odvětví manipulačních operací tak i nadále najdeme většinový podíl hodnoty globálního trhu s průmyslovou robotikou.

Autor: Petr Pláteník

Další články