Úspěch české firmy: obrat 1,5 miliardy a expanze do USA

Zdroj: Trask

Úspěch české firmy: obrat 1,5 miliardy a expanze do USA

Obrat společnosti Trask se meziročně zvýšil o 25 procent z 1,2 na 1,5 miliardy korun. Kromě toho se také chystá vstoupit na americký trh a do roku 2028 navíc plánuje vstup na newyorskou burzu NASDAQ.

Trask je dodavatelem technologií v oblasti financí, pojišťovnictví, telekomunikací, energetiky a výroby. Příkladem takové spolupráce je třeba transformace IT v jedné z největších evropských pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group, jejíž součástí byla nová klientská zóna Kooperativy a ČPP. Klíčovým cílem projektu bylo zjednodušit onboarding nových klientů a zpříjemnit uživatelskou zkušenost – složité procesy mívají totiž za následek nespokojenost zákazníků a jejich odchod ke konkurenci. 

Dalším významným loňským projektem bylo úspěšné dokončení modernizace platební infrastruktury pro přední evropskou finanční skupinu UniCredit Group, a to hned v 11 zemích. Česká společnost plánuje do budoucna další výrazný růst.

Zásadní je pro nás dělat to, v čem jsme dobří a čemu se věnujeme skoro 30 let. Neplánujeme se odchýlit od řemesla, chceme ale naplno ukázat naši technologickou odbornost, tedy to, co díky stovkám našich expertů umíme,“ potvrzuje CEO Trasku Pavel Riegger.

Na měnící se požadavky klientů reagovala společnost založením nových entit v rámci celé skupiny:  

  • Team8 poskytuje služby „on Demand“, které umožňují klientům rychle získat potřebné IT odborníky. Ať už jde o dočasné pokrytí vyšší poptávky, nebo o získání konkrétních expertiz. 
  • Meonzi nabízí prémiový IT consulting, například při nastavování IT strategie nebo revizi IT nákladů.  
  • Trask Telco je součástí skupiny relativně krátce a tvoří jej tým odborníků, kteří již od roku 1993 modernizují telekomunikační technologie v Česku, Slovensku, Belgii, ale i v Řecku a Spojených arabských emirátech.  

Nejsilnějším pilířem skupiny však i nadále zůstává Trask, který dodává komplexní projekty včetně možnosti následné podpory či provozování „as a service“. 

Americký plán? Do pěti let budou zisky tvořit 30 procent z celkového obratu

Mezi další významné milníky Trasku patří také expanze do Severní Ameriky, čímž společnost potvrdila své globální ambice. Za tímto účelem vznikl expertní tým, který vede John Weisel – ten působil v regionu patnáct let jako managing partner v Ernst & Young, kde byl odpovědný za financial services (přičemž předtím působil v Accenture). 

Technologická expertiza a kvalita řešení Trasku obstojí i v rámci nejvyšších světových měřítek. Jsem proto přesvědčen, že budeme vysoce konkurenceschopní také ve Spojených státech,” dodává John Weisel. Do pěti let by zisky z amerického trhu měly tvořit až 30 procent celkového obratu Trasku. To vše nadále s důrazem na dlouhodobé vztahy, a to jak s klienty, tak i se zaměstnanci.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články