Z Ostravy se do výroby vrátilo skoro 4 tisíce robotů

Zdroj: ABB
Technologie 09. 05. 2023

Z Ostravy se do výroby vrátilo skoro 4 tisíce robotů

Za posledních 16 let společnost ABB ve svém ostravském centru repasovala přesně 3 878 robotů. Jde o dlouhodobý trend – růst poptávky po repasovaných robotech loni přesáhl 25 procent.

Vzhledem k prodlouženým dodacím lhůtám v důsledku narušení dodavatelského řetězce, které bylo z velké části způsobeno celosvětovou pandemií, narostla v roce 2022 poptávka po repasovaných robotech o více než čtvrtinu. Společnost ABB očekává, že poptávka poroste i nadále, neboť udržitelnější řešení hledají i výrobci.

ABB má v Asii, Evropě a Spojených státech celkem šest repasních center, kde je ročně zrepasováno přibližně 250 robotů. V ostravském repasním centru ABB renovuje kromě robotů a kontrolérů také periferní zařízení.

ABB zákazníkům nabízí odkup opotřebených nebo nefunkčních robotů, které v ostravském centru odborně repasuje. Většinou lze znovu použít 60 až 80 % původního robotu, zbytek je odeslán certifikovaným partnerům k recyklaci. Roboty ABB nasazené v automobilovém průmyslu lze po repasi využít podruhé, pětinu z nich i potřetí.

Ročně se instaluje přes půl milionu robotů

Kvůli svým specifickým schopnostem hrají roboty při snižování plýtvání materiálem významnou roli, a proto jejich prodej významně roste. Podle zprávy Mezinárodní federace robotů (IFR) bylo v roce 2021 v továrnách po celém světě instalováno více než 500 000 nových průmyslových robotů, což je rekordní počet.

Užití robotů nepochybně přináší velké výhody, ovšem otázkou zůstává, co se s nimi stane na konci jejich životního cyklu. Proto výrobci robotů neustále hledají nové cesty, jak snížit svou ekologickou stopu a odpovědně opotřebené roboty likvidovat, což je klíčovým aspektem cirkulární ekonomiky.

Prodloužená životnost

Prodloužit životní cyklus robotů lze několika způsoby. ABB například poskytuje pokročilé datové služby, které uživatelům umožňují přijmout opatření, jež životnost jejich robotů prodlužují. Tyto služby zahrnují pokročilou preventivní údržbu, údržbu založenou na údajích o stavu zařízení (CBM) a propojené digitální služby. Služba CBM umožňuje zákazníkům předvídat úroveň opotřebení daného robotu a usuzovat na jeho případné selhání.

V první fázi jsou identifikovány nejzatíženější roboty, ve druhé je provedena důkladná kontrola a další analýza ke zjištění příčiny přetížení a nakonec doporučena strategie údržby šitá na míru.

Tato služba prodlužuje životní cyklus robotu, což přispívá k cirkulární ekonomice a snižuje potřebu údržby. Jako příklad můžeme uvést významného výrobce automobilů, kterému tato služba umožnila identifikovat nejzatíženější roboty. Po provedení preventivní údržby může jeho 280 robotů i nadále vykonávat dané úkony až do roku 2035, přestože jsou v provozu již 25 000 hodin.

Postup repase

Každý repasovaný robot s certifikací ABB prochází vstupním auditem. Nejprve se provede vstupní kontrolu pro zajištění sledovatelnosti zahrnující přísné standardizované provozní postupy. Potom se roboty nebo jejich komponenty demontují a provede se druhá kontrola všech klíčových součástí. Po provedení repase je každý robot testován, aby byly zajištěny stejné specifikace jako u nových robotů, a to při nominální nosnosti po dobu minimálně 16 hodin. Na každý repasovaný robot je poskytována dvouletá záruka a lze jej také upgradovat tak, aby pracoval s nejnovější řídicí jednotkou.

Oproti němu ale pořízení repasovaného robotu snižuje emise CO2 z výroby o 75 % procent. Například při likvidaci robotu ABB IRB 6640 vzniká 1,4 tuny odpadního materiálu, zejména kovu, jehož obnova a opětovné zpracování vyžaduje velké množství energie a zároveň zvyšuje úroveň emisí.

Podpora cirkulární ekonomiky pomocí robotů

Podle výroční zprávy Circularity Gap Report 2023 lze pomocí globální cirkulární ekonomiky uspokojit potřeby všech lidí za použití pouze 70 % materiálů, které v současnosti těžíme a využíváme. Globální ekonomika je pouze ze 7,2 % cirkulární a v důsledku tempa spotřeby materiálů je cirkulární deficit rok od roku horší.

Autoři této zprávy identifikovali čtyři oblasti, v nichž je zapotřebí přijmout opatření ke zvýšení úrovně cirkularity. Jednou z nich je „Vyrobené zboží a spotřební materiál“, jejímž hlavním cílem je prodloužit životní cyklus zařízení, strojů a zboží.

Autor: Jiří Böhm

Další články