;

ROZHOVOR: Zájem o roboty roste

Rozhovory 02. 12. 2020

ROZHOVOR: Zájem o roboty roste

Aktuálně řešíme nové projekty, které mají za úkol nahradit především agenturní zaměstnance z cizích zemí, kteří byli při uzavření hranic nedosažitelní a část firem měla velké problémy se zajištěním výroby, říká Radek Velebil, obchodní ředitel KUKA CZ/SK.

Jaké jste za pandemické krize zaznamenali změny jak ekonomické, tak ve výrobě napříč sektory?

V počátku došlo k zastavení výroby v některých firmách, nicméně velká část z nich využila přestávku ve výrobě k provedení údržbových prací a přípravě nových projektů. Následně se vše relativně rychle vrátilo zpět do plného nasazení, a tak jsme spíše zaznamenali posunutí plánovaných projektů, zrušeno jich bylo velmi málo.

Projekty s velkým předstihem

České společnosti mají teď prostor pro modernizaci a automatizaci výroby, zaznamenali jste zvýšený zájem o vaše služby? 

Ano, registrujeme zvýšený zájem o projekty, automatizace je dobrým řešením pro nenadálé výpadky nebo naopak navýšení výroby. Zároveň aktuálně řešíme nové projekty, které mají za úkol nahradit především agenturní zaměstnance z cizích zemí, kteří byli při uzavření hranic nedosažitelní a část firem měla velké problémy se zajištěním výroby. Propad ve výrobě, stejně jako její významné navýšení jsou velmi často hlavním podnětem pro hledání úspor a zvyšování efektivity výrobních procesů.

Existují průzkumy, které tvrdí, že české firmy chtějí investovat do modernizace, jenže aktuální ne příliš úspěšný boj s pandemií toto nadšení mírní a firmy jsou ve výhledech daleko opatrnější. Cítíte takové změny z trhu?

Projekty automatizace se plánují s velkým předstihem a aktuální problémy na trhu tyto projekty většinou pouze odsunou v řádu týdnů, ale k jejich realizaci dříve nebo později dojde. 

Prodeje robotů jdou podle posledních čísel World Robotics 2020 dolů, loni šlo o propad o 12 procent. Počet nově dodaných robotů se snížil na 373 tisíc kusů. Velký boom naopak zažívá např. 3D tisk. Nebojíte se, že firmy se více zaměří na jiný typ modernizace výroby?

Výrobní procesy se kontinuálně vyvíjí a například aditivní výroba bude mít v budoucnu dopad především v oblasti slévárenství nebo plastařského průmyslu. Zároveň ale roste komplexita výrobků, a tak je jisté, že tlak na automatizaci kroků, kde lidská obsluha nemá přidanou hodnotu, ještě významně poroste. Zároveň nám díky demografickým změnám v populaci klesá počet lidí v produktivním věku a také ochota provádět monotónní nebo zdravotně zatěžující práce.

Roboty v praxi
Zdroj: KUKA

Jaký typ firem a z jakého odvětví má o vaše řešení největší zájem? 

Česká republika je zemí s významným podílem sektoru automotive, tedy především odtud. Zároveň ale máme významně rostoucí trend ze všech ostatních oblastí průmyslu.

Roboty pro nemocnice

Jak dlouho trvá implementace robota do výroby až do momentu, kdy začne pracovat na sto procent?

Samotná implementace robotů do projektu na místě trvá jednotky týdnů. Vývoj projektů, od stanovení zadání až po objednávku, je ale výrazně delší, bavíme se o měsících. Naše zákazníky podporujeme už na začátku, tedy od samotné identifikace projektů vhodných pro automatizaci.

Jaká je návratnost takového robota? (Můžete vysvětlit na nějakém konkrétním příkladu?)

Návratnost vyplývá z konkrétní aplikace, kde někdy může být i v řádech měsíců. Typicky se ale bavíme o návratnosti do 2 let.

Mnoho výrobců robotů se v souvislosti s krizí začalo aktivně věnovat výrobě specializovaných řešení pro nemocnice a zdravotnický sektor, vyvíjíte něco podobného?

Ano, jsme velmi aktivní na poli aplikací pro zdravotnictví, máme na to vyčleněnu i samostatnou divizi. S našimi roboty se nejčastěji setkáte u vyspělých zobrazovacích systémů, kdy polohují pacienta. Aktuálně vyvíjíme řešení pro přímé chirurgické výkony, kde robot bude prodlouženou přesnou rukou operatérů, a tím dokážeme minimalizovat poškození okolních tkání, obecně snižovat zátěž pacientů, a tím i zkracovat potřebnou dobu léčby.

Víme, že jeden z vašich robotů pomáhá s testováním na covid na pražské Bulovce, věříte, že by bylo možné tento proces plně automatizovat?

Bezpochyby ano, podobná řešení již existují.

Jaká byla nebo je reakce zdravotníků, kteří s tímto robotem pracují?

Projekt by vyvíjen Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky a podle našich informací bylo přijetí této aplikace velmi kladné. 

Roboty ve zdravotnictví
Zdroj: KUKA

Máte podobného robota i v jiných nemocnicích?

Ano, podobné aplikace s roboty KUKA pracují i v jiných zemích, například Itálii a Německu.

Jak rychle by bylo možné implementovat toto řešení do českých nemocnic?

Z našeho pohledu se nejedná o nic složitého, aplikovat by to bezpochyby šlo.

Pokrok v digitalizaci

Česko je s digitalizací státní infrastruktury velmi pozadu, vnímáte i to jako jeden z faktorů, proč je u nás takováto implementace složitá? Máte nějaké rady, jak by se dala situace zlepšit?

Nejsme pravděpodobně na špici digitalizace, ale aktuální trendy doháníme velmi rychle. 

Společnost KUKA se v neposlední řadě věnuje výzkumu psychosociální interakce člověka, jak takový výzkum probíhá?

Probíhá v těsné spolupráci s univerzitami, se kterými je KUKA velmi často spojena dlouholetým partnerstvím, ale i naším vlastním výzkumem.

Současná doba je složitá pro všechny. Co vás osobně koronavirová krize nového naučila? Co si z ní vezmete pozitivního do budoucna?

Bezpochyby podpořila právě digitalizaci, kdy jsme ve velmi krátké době přešli na nové komunikační platformy umožňující kvalitní komunikaci s našimi zákazníky a partnery i bez osobní přítomnosti.

Autor: Jiří Böhm

Další články