Zelená studená válka

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay
Ekologie 28. 01. 2022

Zelená studená válka

Změna klimatu přetvoří podobu světa, ať už se nám ji podaří vyřešit, nebo ne. To už dávno neříkají jen vědci, ale také pojišťovny.

Ve zprávě nazvané Shifting Powers si akademici z Cambridgeské univerzity a odborníci z pojišťovacího kolosu Lloyd’s of London pokoušejí představit, jak bude tento přetvořený svět pravděpodobně vypadat. Místo toho, aby si předvídali, které části světa budou častěji zaplavovány a které budou častěji hořet, odhadují spíš dopad na geopolitiku, píše Bloomberg.

Závěr? Mohli bychom se vydat jednou ze tří cest:

  • Zelená globalizace, kdy hlavní mocnosti budou úzce koordinovat svá řešení, čímž se svět dostane na cestu ke splnění klimatických cílů.
  • Klimatická anarchie, kde vlastní zájmy nabývají podoby protekcionismu a merkantilismu, což tlačí svět v oblasti emisí špatným směrem.
  • Zelená studená válka, kdy se svět rozdělí na dva nebo tři soupeřící tábory, které vytvoří regionální obchodní bariéry, což povede k emisím někde mezi dvěma extrémy prvních dvou scénářů.

Tento typ analýzy scénářů se stal nástrojem pro velké společnosti a vlády, které se snaží vypořádat s velmi nejistými vyhlídkami. Závěry představují imaginární náčrty budoucností, které se zakládají na přijetí některých základních předpokladů, rozhovorech s odborníky z mnoha různých oblastí a použití počítačových modelů.

Základním předpokladem nové analýzy je například to, že v průběhu desetiletí nedojde k žádnému technologickému průlomu. Namísto toho se stávající technologie budou rozvíjet současným tempem. Sluneční energie se tedy stále zlevňuje a jaderná fúze se nestane realitou.

Uvěříme pojišťovnám?

Přestože tyto analýzy nejsou levné, jejich využití rychle roste. V sázce je mnohem více, říká jeden z autorů zprávy Matteo Ilardo, výzkumník na Cambridgeské univerzitě. Vlády a správní rady podniků mají velký zájem na tom, aby se snažily snížit rizika, ale také chopit se příležitosti.

Výsledky zprávy Shifting Powers jsou poměrně blízké jiné studii zveřejněné v listopadu 2019, kterou vedl Morgan Bazilian z Payne Institute v Coloradu. Tento výzkum představil čtyři scénáře:

  • Velká zelená dohoda (Big Green Deal) znamená rozhodné a koordinované politiky vlád, které pohánějí finanční trhy k rychlému přesunu kapitálu směrem k bezuhlíkovým zdrojům energie.
  • Špinavý nacionalismus vede k politikám zaměřeným dovnitř a k autarkii, což má za následek neúspěch Pařížské dohody
  • Scénář Muddling On je v podstatě současný stav světa, kdy podíl obnovitelných zdrojů na energetickém mixu roste, ale transformace je příliš pomalá na to, aby zmírnila změnu klimatu.
  • Technologický průlom může znamenat, že najednou bude levnější přidat do elektrických sítí úložiště nebo stáhnout oxid uhličitý ze vzduchu. To by mohlo vést ke geopolitickému soupeření (podobnému scénáři zelené studené války).

Tyto scénáře představují samozřejmě jen velmi hrubé přibližné představy o tom, jak by svět mohl vypadat. V tuto chvíli se podle Illarda zdá, že směřuje k zelené studené válce, ale ještě je čas, než se na tuto cestu vydá.

Pokud tedy varování vědců před fyzikálními riziky klimatických změn veřejností nepohnou, možná geopolitický výhled konzervativního pojistitele konečně přiměje lidi brát globální oteplování vážněji.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články