Známá pojišťovna vysadí 5 milionů stromů po celém světě

Zdroj: MetLife
Ekologie 07. 01. 2023

Známá pojišťovna vysadí 5 milionů stromů po celém světě

Zaměstnanci české pobočky společnosti MetLife se připojili k podpoře jejího globálního závazku a na začátku listopadu společně s neziskovou organizací Sázíme stromy vysadili nové dřeviny na zahradě Domova sv. Karla Boromejského, píše se s v tiskové zprávě MetLife.

Na Slovensku se pojišťovna spojila s iniciativou Sadime stromy, s níž ozelenila cyklotrasu u obce Veľký Biel. Celkem se pojišťovna MetLife rozhodla vysadit 5 milionů stromů, a to především v oblastech ohrožených přírodními katastrofami. Doposud jich po celém světě vysadila více než 200 tisíc.

„Spoustu aktivit, jako třídění odpadů, kompletní nahrazení jednorázových plastů, odborné zacházení s elektroodpadem a jiné, už považujeme za samozřejmé. Po celém světě, i v Česku a na Slovensku, se naši zaměstnanci dobrovolně připojují k aktivitě sbírání odpadků a čištění přírody. Velkou radost mám také z dalších drobností z oblasti udržitelného rozvoje, jako je například cateringová spolupráce s chráněnou dílnou Bílá Vrána, kde zaměstnávají lidi s mentálním a kombinovaným postižením,“ říká Ivona Agarwal, Sustainability and Marketing&Comms specialistka pojišťovny MetLife v České republice a na Slovensku. „Již tradičně pořádáme sbírky oblečení a domácích potřeb pro Charitu Beroun, dále jsme začali organizovat pravidelné dny dobrých nákupů v kanceláři MetLife, abychom podpořili další chráněné dílny a neziskové organizace,“ říká Agarwal.

MetLife dosahuje svého závazku udržitelnosti do roku 2030 progresivním tempem. Snížila emise a 20 miliard dolarů vložila do nových zelených investic – jen v roce 2021 to bylo 6 miliard dolarů. Současně se jí daří udržovat uhlíkovou neutralitu svých poboček, vozového parku i služebních cest. Rok 2021 byl již šestým v řadě, kdy uhlíkové neutrality dosáhla. 

Do roku 2030 přichází pojišťovna s dalšími ambiciózními cíli, jimiž se zavázala podporovat ekologické projekty a ještě více pomáhat znevýhodněným na pracovišti i mimo něj. Zároveň po světě do roku 2030 investuje 2,5 miliardy dolarů do tzv. aktivit zaměřených na diverzitu, rovnost a inkluzi. MetLife investuje také do vzdělání. Ročně edukuje až 50 tisíc lidí v oblasti environmentálního hospodaření; celkově školeními v roce 2021 prošlo na 108 tisíc účastníků. Společnost MetLife si totiž uvědomuje rizika spojená se změnou klimatu, která se stále zvyšují, a zavázala se dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů do roku 2050 nebo dříve.

Report o udržitelných krocích mimo jiné informuje rovněž o globálním zastoupení žen ve firmě MetLife. V roce 2021 celkově tvořili 52 %, z toho 25 % jsou pozice výkonného vedení. Vysoko nad celosvětovým průměrem bylo procento žen na manažerských pozicích, které činí 41 %. Rovnou polovinu pak představují ženy na pozici strategických poradkyň. 

MetLife Česká republika se pyšní i certifikátem Zodpovědná firma, který uděluje týdeník Ekokom těm společnostem, jež se zasluhují o zelenější budoucnost plněním povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru. 

Společnost MetLife začala spolupracovat s profesionální neziskovou organizací, aby jí pomohla splnit její závazek výsadby stromů. V České republice bylo navázáno partnerství se sdružením Sázíme stromy. „V MetLife jsme chtěli ukázat, že to se zodpovědným přístupem k přírodě myslíme vážně. Letos jsme na českém trhu přesně 30 let, a tak jsme si k narozeninám vysadili zelenější budoucnost. Zaměstnanci si dokonce jako vánoční dárek mohou vybrat, zda za ně zasadíme dva stromy, a to buď v Keni, nebo na Madagaskaru,“ dodává Agarwal.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články