10 hlavních trendů udržitelnosti v letech 2021 a 2022

Zdroj: Pixabay
Ekologie 21. 11. 2021

10 hlavních trendů udržitelnosti v letech 2021 a 2022

V loňském roce EnergyWatch, americký poskytovatel softwaru pro správu energie a udržitelnosti, uváděl skutečnost, že oblast udržitelnosti a čisté energie se rychle vyvíjí. Nikde to není zjevnější než v nových trendech, které vidíme pro roky 2021 a 2022! Čisté nulové emise jsou cestou k tomu, aby byly nahrazeny pozitivním klimatem, udržitelné produkty, které se loni teprve rozjížděly, nyní zažívají boom, investice ESG (Environmental, Social and Governance) ve finančnictví rostou a stále více měst a států vyžaduje, aby společnosti podávaly zprávy o spotřebě energie a emisí.

Představujeme vám 10 hlavních trendů udržitelnosti, jak je vidí tato americká společnost.

Trendy udržitelnosti pro roky 2021 a 2022:

1. Udržitelné produkty se stávají normou

Díky generaci Z jsou udržitelné produkty jedním z hlavních trendů. Očekávejte, že udržitelné produkty se v nadcházejících měsících a letech stanou mezi spotřebiteli povinnými. Generace Z si více než kterákoli jiná uvědomuje změnu klimatu, ztrátu biologické rozmanitosti a odpovědnost, se kterou se musí pokusit vyřešit tyto problémy. Výzkum naznačuje, že 54 % těchto mladých dospělých si myslí, že environmentální a sociální úsilí společnosti je velmi nebo extrémně důležité při zvažování, zda koupit službu nebo produkt. Jako by to nestačilo, generace Z získává stále větší kupní sílu, takže firmy musejí brát životní prostředí a udržitelnost vážně.

2. Investice ESG budou nadále růst

ESG (Environmental, Social and Governance) je forma investování, jejímiž hlavními principy jsou životní prostředí a sociální dobro. Od začátku pandemie se ESG stalo jedním z populárních trendů udržitelnosti, do kterého se lze zapojit. Investoři a organizace si uvědomují důležitost nefinančních aspektů, a v tak náročných časech hledí za hranice zisků. Například BlackRock, největší správce aktiv na světě, postavil udržitelnost do středu svého investičního zájmu.

3. Obnovitelná energie bude stále levnější

Fosilní paliva bývala mnohem levnější než obnovitelná energie, ale to se rychle mění. Větrné a solární elektrárny zlevnily za posledních deset let o 70 %, resp. o 89 %, a jejich kapacita překročí kapacitu uhlí a plynu za méně než pět let. Ve skutečnosti je solární energie nyní levnější než uhlí!

Obnovitelná energie bude i nadále zlevňovat, protože náklady na obnovitelné technologie sledují křivku učení: zlevňují se, když zvyšujeme kapacitu. Když tedy země jako USA zavádějí obnovitelné zdroje, snižují náklady pro všechny a zpřístupňují technologii celému světu.

4. Nastává práce z domova

Životní styl práce z domova (home office) je jedním z nekonvenčních trendů udržitelnosti, ale je překvapivě efektivní. Práce z domova se během covidových restrikcí stala nezbytností, ale ukazuje se, že práce na dálku je také velmi dobrá pro životní prostředí. Když pracujeme z domova, snižujeme počet aut na cestách a spotřebu energie kancelářskými budovami, čímž snižujeme celkové emise skleníkových plynů a spotřebu fosilních paliv. Velké společnosti jako Twitter, Shopify a další technologické společnosti se již zavázaly, že jejich zaměstnanci budou pracovat z domova na plný úvazek, i když se nastavené restrikce zruší. To znamená obecně rozšířené výhody pro životní prostředí z nižší spotřeby. Kate Listerová, prezidentka Global Workplace Analytics, uvádí, že není snadnějšího, rychlejšího a levnějšího způsobu, jak snížit svou uhlíkovou stopu, než omezením dojíždění.

5. Uhlíkové kompenzace budou mainstreamem

Snížení uhlíku znamená kompenzaci emisí CO2 nebo jiných skleníkových plynů do atmosféry. Ke kompenzaci uhlíku dochází, když společnost nebo organizace financuje projekty kompenzace uhlíku, které odstraňují skleníkové plyny z atmosféry nebo brání uvolňování některých skleníkových plynů. Kompenzace uhlíku může být tak jednoduchá, jako je výsadba stromů, nebo složitější (např. investice do technologie pro zachycování uhlíku). Uhlíková kompenzace je již běžná v kruzích udržitelnosti, ale s nárůstem popularity čistých nulových emisí očekáváme, že v roce 2021 se uhlíková kompenzace stane běžnou a veřejnou.

6. Zapomeňte na čisté nulové emise

Pokud je vaše společnost již v rozběhu uhlíkového offsetu a zavázala se k čisté nule, očekávejte, že se věci v příštím roce posunou na další úroveň. Iniciativa čistých nulových emisí je v současné době na vzestupu, ale očekává se, že ji brzy vystřídá pozitivita klimatu, přičemž činnosti společnosti ve skutečnosti vytvářejí přínos pro životní prostředí tím, že z atmosféry odstraňují další oxid uhličitý.

7. Vlády budou od společností vyžadovat, aby zveřejnily svá klimatická rizika

Americké státy jako Colorado a města jako New York již vyžadují, aby budovy a organizace podávaly zprávy o svých emisích a spotřebě energie. Očekávejte, že v roce 2021/2022 bude následovat mnohem více států a měst. Mějte na paměti, že to i vaši společnost povede k velkým změnám, pokud jde o ceny akcií, možnosti financování, ochotu investorů investovat atd.

8. Čistý vzduch se stane vyšší prioritou

Poté co svět během pandemie viděl jasné fotografie méně znečištěných panoramat, se důrazně zaměřil na důležitost kvality ovzduší. Vzhledem k tomu, že onemocnění dýchacích cest, jako je koronavirus, stále představuje hlavní hrozbu, je čistý vzduch životně důležitý pro zdraví a pohodu všech obyvatel. Očekávejte ale, že zlepšení kvality ovzduší bude v roce 2021/2022 velkým problémem.

9. Organizace budou čelit následkům nedostatečných opatření v oblasti klimatu

Loni kvůli špatné sociální a environmentální výkonnosti rezignoval generální ředitel největší světové těžařské společnosti; zásoby tří chemických gigantů prudce klesly; a korporace byly povolány na kobereček za špatné programy kompenzace emisí. To ukazuje, že opatření v oblasti klimatu je mezi veřejností velmi významný faktor.

10. Energetické společnosti budou čelit dalším rostoucím tlakům

Odolnost je v současnosti pro energetické společnosti na prvním místě, protože vlny veder po celé planetě testují spolehlivost elektrické sítě. Očekávejte, že energetické společnosti budou zkoumat nové obchodní modely, které využívají mikrosítě, technologii inteligentních sítí, distribuované zdroje energie (DER) a ukládání energie k budování silnějších a inteligentnějších služeb.

Autor: Miroslav Oupic

Další články