Alžírský ministr pro start-upy navštívil Česko

Zdroj: AAVIT
Byznys Články 11. 05. 2023

Alžírský ministr pro start-upy navštívil Česko

Do Prahy zavítala alžírská delegace v čele s ministrem pro start-upy Yacinem Oualidem. Delegace se setkala se zástupci společnosti eMan či Asociace pro aplikovaný výzkum v IT (AAVIT) a hlavními tématy diskuzí bylo sdílení zkušeností, navázání spolupráce v oblasti startupů či otevírání nových trhů za hranicemi.

Alžírsko se jako jedna z mála zemí světa může chlubit institucí na úrovni ministerstva, která prosazuje a chrání zájmy mikropodniků, znalostní ekonomiky a digitalizace země. Právě Yacine Oualid je alžírským ministrem pro znalostní ekonomiku, start-upy a mikropodniky. V roce 2022 byl označen časopisem Forbes za jednu z nejvlivnějších osobností Afriky.

Podle Yacine Oualida směřuje průmyslová ekonomika k té znalostní. „Ekonomika znalostí odkazuje na ekonomický systém, v němž jsou nejdůležitějšími faktory rozvoj znalosti, informace a intelektuální kapitál. V takovém ekonomickém systému jsou klíčovými prvky výzkum, inovace, technologie, vzdělání a kreativita. Znalosti a schopnosti lidí jsou považovány za hlavní zdroj produktivity a konkurenceschopnosti, zatímco tradiční zdroje, jako jsou suroviny nebo fyzická pracovní síla, jsou méně důležité. Výsledkem této ekonomiky by měl být růst a vysoká úroveň prosperity založené na kvalifikované a inovativní práci,“ uvedl ministr Yacine Oualid.

Zdroj: AAVIT

Alžírsko je jedním ze strategických partnerů EU

Hlavními tématy, která prolínala setkání, bylo navázání formální spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti start-upů, význam VC kapitálu pro rozvoj startupového ekosystému či metody softlanding start-upů při otevírání nových trhů v zahraničí, včetně rozvoje inkubátorů a akcelerátorů.

Mimo jiné jsme se také bavili o velice aktuálním tématu, jako je citlivý přístup k regulaci umělé inteligence a dalších oborů. Shodli jsme se na tom, že bychom vzájemně mohli sdílet zkušenosti právě při tvorbě nové legislativy přátelské pro start-upy a v podpoře malých a středních podniků při rozvoji místních komunit. Těšíme se na další praktické kroky v rámci rozvoje bilaterální spolupráce. Věříme, že ji bude možné co nejintenzivněji škálovat,“ říká Jaromír Hanzal, CEO Asociace pro aplikovaný výzkum v IT (AAVIT).

Příkladem jednoho z konkrétních kroků, které AAVIT ve spolupráci s Alžírskem připravuje, je například spolupráce českých a alžírských vysokých škol, konkrétně University Of Science and Technology Houari-Boumédiène a École nationale supérieure d’informatique.

Zdroj: AAVIT, na fotce Yacine Oualid, alžírský ministr pro znalostní ekonomiku, start-upy a mikropodniky

Řada příležitostí se nabízí také pro české firmy

V rámci navázání česko-alžírských vztahů nejde o první setkání. Společnost eMan, stejně jako zástupci AAVIT, se již v listopadu loňského roku zúčastnili dvoudenní podnikatelské mise Svazu průmyslu a dopravy ČR do Alžírska, kde se jednalo o možném vytváření bilaterálních IT týmů pro realizaci digitalizačních projektů, jak v rámci ČR, tak v rámci Alžírska.

Současné setkání se neslo v duchu navázání vzájemné spolupráce. Zároveň byla řeč o tom, že se Alžírsko zaměřuje na vzdělávání odborníků v oblasti IT, kteří mohou najít uplatnění také na českém trhu, kde je právě programátorů značný nedostatek.

„Setkání bylo především prvním krokem k navázání budoucí možné spolupráce. Zároveň by Alžírsko pro nás mohlo být branou ke spolupráci také s dalšími africkými zeměmi,“ komentuje setkání Roman Kouba, CSO společnosti eMan.

Zdroj: AAVIT

Konkrétní kroky budou nastaveny v dalších měsících. Právě v oblastech energetiky, ICT a návazných technologií a služeb se mohou české firmy na alžírském trhu prosadit. Zajímavé obchodní příležitosti naleznou exportéři v Alžírsku také v obranném průmyslu, zdravotnictví a farmaceutickém průmyslu, v zemědělství či dopravě.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články