;

Američtí vědci objasnili, proč bakterie jedí elektrony!

30. 01. 2020

Američtí vědci objasnili, proč bakterie jedí elektrony!

Některé bakterie dokážou pohlcovat elektrony. Nikoli však ústy. Nový výzkum provedený na Washington University v St. Louis odhaluje, jak bakterie přitahují elektrony přímo z elektrody. Práce, která tento proces vysvětluje, vyšla v listopadu 2019 ve vědeckém časopise mBio a jejími autory jsou docentka biologie Arpita Bose a doktorand Michael Guzman.

Kmen bakterií Rhodopseudomonas palustris získává elektrony, tedy elektrický náboj, z vodivých látek, jako je například rez nebo jiné oxidy kovů. Elektrony využívají k vázání oxidu uhličitého, který je zdrojem stavebního materiálu pro jejich růst – uhlíku.

Výzkum navazuje na předchozí objev docentky Bose, že uvedená bakterie R. palustris, konkrétně formy TIE-1, dokáže využívat rez jako napájecí stanici. Bakterie R. palustris je fototrofní organismus, což znamená, že k provádění metabolických procesů využívá sluneční energii.

Foto: Yamini Jangir and Moh El-Naggar

„Poprvé se jasně ukázalo, jak je tato schopnost organismů živit se elektřinou spojená s vázáním oxidu uhličitého,“ uvedla Arpita Bose. Elektrická energie ve formě volných elektronů vstupuje do bílkovin v buněčné membráně, která má význam pro fotosyntézu. Když badatelé mikroorganismu odňali schopnost vázat oxid uhličitý, pozorovali 90% snížení spotřeby elektrické energie. Co z toho vyplývá? Bakterie skutečně váže oxid uhličitý pomocí elektřiny!

Jak to funguje? Bakterie přitahováním a ukládáním elektronů zvyšuje svůj redoxní potenciál. Při vybíjení náboje buňka pak redukuje a váže oxid uhličitý, tedy základní surovinu pro výrobu látek, které potřebuje k růstu. Energie pro celý tento proces pochází ze slunečního záření. Proces se může opakovat a buňka vytváří nejrůznější biomolekuly pouze pomocí elektrické energie, oxidu uhličitého a světla.

„Dlouho už víme, že mikroorganismy mohou reagovat s různými přírodními elektrodami, například s nabitými nerosty,“ uvádí Guzman. „Nikdo však před námi nepřišel na to, jak tento proces mohou provádět fotoautotrofní organismy, které si vážou vlastní uhlík a energii berou ze světla. Náš výzkum zaplňuje řadu mezer v této oblasti.“

Získané poznatky mohou přispět k využití mikroorganismů pro ukládání elektrické energie nebo k jiným bioenergetickým aplikacím, jako je výroba bioplastů či biopaliv. „Doufáme, že schopnost s pomocí elektřiny a světla redukovat oxid uhličitý bude možné využít k ekologickému řešení energetické krize,“ uzavírá docentka Bose.

Autor: Petr Bílek

Další články