;

Bezucký: Kolaborativní roboty v období po ekonomické konjunktuře

28. 05. 2020

Bezucký: Kolaborativní roboty v období po ekonomické konjunktuře

Řada ekonomických předpovědí hovoří o tom, že dlouhá konjunktura průmyslové výroby, kterou jsme v České republice a Slovensku zažívali, pomalu končí. Výrobní společnosti z celé střední Evropy těžily z příznivé situace a jejich růst byl limitován pouze jejich schopností zvýšit své výrobní kapacity, přičemž nejužším místem byl nedostatek pracovní síly. Naskýtá se otázka: pokud zpomalí ekonomika, bude na trhu více potenciálních pracovníků? Začne se snižovat význam kolaborativní robotiky?

Intenzivní diskuse o nedostatku pracovní síly ve výrobním sektoru a jeho úspěšné řešení s pomocí robotizace mohly dát vzniknout názorům, že hlavním přínosem kolaborativní robotiky je náhrada chybějících pracovníků. Jakmile se růst poptávky sníží, tento přechodný stav skončí a lidé se opět navrátí do výrobních provozů – pak se sníží i význam a poptávka po kobotech a potažmo po řešeních průmyslové automatizce.

Tento názor je mylný a vychází z chybného předpokladu, že firmy poptávají robotická řešení pouze proto, aby eliminovaly manuální práci ve svých provozech. Avšak kolaborativní roboty integrují mnoho dalších charakteristik, které významným způsobem zlepšují efektivitu firmy – v jakékoliv fázi ekonomického cyklu.

Nedostatek kvalifikované síly nekončí

Je pravdou, že se se zpomalením ekonomického růstu zvyšuje nezaměstnanost a tím pádem i dostupná pracovní síla. Avšak to neznamená, že tito lidé budou automaticky žádat o pracovní místa ve výrobních provozech. Ochota lidí zastávat těžké, nekvalifikované manuální práce se se již nevrátí, takže ani hypotetická ekonomická krize nemusí vyřešit problémy s nedostatkem personálu, který bude hledat atraktivnější pozice.

Navíc podniky hledají spíše kvalifikované pracovníky, a těch je chronický nedostatek. Například pro českou společnost 2K Trend bylo hledání kvalifikované síly velkou výzvou. „Na trhu je velký nedostatek kvalifikovaných a schopných zaměstnanců, což do velké míry limituje dynamický rozvoj celé společnosti,“ říká Jiří Koláček, ředitel společnosti 2K Trend, a.s. Proto firma nasadila kobota UR10, který nyní zajišťuje kompletní obsluhu vstřikovacího stroje na výrobu velmi přesných plastových dílů.

Výrobní flexibilita a konkurence na trhu

Se zpomalením ekonomického tempa se zpomalí i poptávka, avšak konkurence na trhu se nesníží. Spíše naopak: výrobní podniky budou ještě pod ještě větším tlakem zlepšení provozní efektivity a zvýšení flexibility. Místo otázky „jak rozšířit výrobu, abychom zvládli nárůst zakázek“, budou výrobní firmy spíše řešit, jak se vyrovnat se stále větší variabilitou poptávky a kratšími výrobními dávkami, a přitom dodržet dodací termíny. Požadovanou flexibilitu, včetně rychlejšího zprovoznění, nastavení a opakovaného nasazení na různé úkoly, dokážou poskytnout koboty s využitím stále se rozšiřujícího portfolia koncových nástrojů a komplementárních technologií.    

Konzistentní kvalita

Ekonomické i politické podmínky se dnes rychle mění, ale jedna konstanta zůstává: zákazníci stále požadují vysoce kvalitní produkty za konkurenceschopné ceny. Výrobní firmy tím pádem potřebují zvyšovat kvalitu za stejných či dokonce nižších nákladů. Dosažení konzistentně vysoké kvality dnes lze zajistit prakticky jen robotizací výroby.

Například slovenská společnost Magneti Marelli, která se specializuje na navrhování a výrobu hi-tech systémů pro automobilový průmysl, hledala způsob jak omezit chybovost na své výrobní lince. Tu obsluhovali vesměs zaměstnanci, kteří v rámci své práce prováděli únavné jednorázové činnosti, což se projevovalo nevyrovnanou kvalitou produktů. Díky nasazení kobotů UR10, UR5 a UR5e s inteligentními uchopovači firma eliminovala problémy s kvalitou a zvýšila rychlost linky o 25 %. Koboty pracují nepřetržitě 24 hodin denně bez přestávek a s konzistentně vysokou kvalitou.

Rychlejší návratnost investice

Dřívější jednoúčelové automatizační linky byly určené do prostředí masové výroby a jakékoliv výrobní změny byly velmi problematické jak z pohledu technické proveditelnosti, tak z hlediska finanční návratnosti. Naopak kolaborativní roboty jako víceúčelové, univerzální nástroje umožňují flexibilně reagovat na okamžité výrobní požadavky, díky čemuž se lépe hodí i do období nestabilní poptávky. Reálná návratnost investice do kobota se pohybuje okolo 1 roku.  Navíc, možnost aktualizace řídícího softwaru dovoluje přizpůsobit kobota i na budoucí úkoly bez nutnosti pořizovat nový stroj, a tím dále prohloubit jeho návratnost.

Zvyšující se dostupnost technologií

A nakonec odpověď na zřejmě klíčový dotaz zejména ze strany SMB výrobní firmy: kde vezmu investice do robotizace pracoviště zejména v případě nejistého ekonomického výhledu? Řada našich partnerů disponuje finančními programy umožňujícími lépe rozložit náklady do technologie tak, aby byly dostupné i malým firmám. Právě období pomalejšího ekonomického růstu často slouží k analýze a zefektivnění nákladů a zvýšení optimalizace provozu. S průměrnou návratností 1 roku jsou koboty ideální technologií do každého ekonomického „počasí“.

Pavel Bezucký, obchodní ředitel Universal Robots pro Českou republiku a Slovensko

Autor: Tomáš Vrána

Další články