;

Bude možné vodík vyrábět působením slunce na nanomateriály?

Ekologie Technologie 18. 02. 2021

Bude možné vodík vyrábět působením slunce na nanomateriály?

Ve Francii probíhá slibný výzkum výroby ekologického vodíku. Metoda je známá: rozklad vody elektrickým proudem, tedy elektrolýza. Nové jsou nyní elektrody vyrobené z nanomateriálů.

Badatelé z kanadského Národního ústavu pro
vědecký výzkum (INRS) v Quebecu
a Ústavu chemie a procesů pro energetiku, životní prostředí a
zdravotnictví (ICPEES) ve Štrasburku se pokoušejí zásadně
vylepšit výrobu vodíku elektrolýzou využitím elektrod z
nanomateriálů.

Vodík
se běžně vyrábí štěpením molekul vody na vodík a kyslík
pomocí elektrického proudu, tedy elektrolýzou. Průmyslové
elektrolyzéry však mají vysokou spotřebu elektrické energie a
zároveň jsou i poměrně drahé, tedy náročné na investice.
Vědci z INRS a ICPEES se zaměřili na to, jak elektrolýzu
zefektivnit a celý proces zekologizovat. Energie pro výrobu vodíku
pochází vždy z nějakého zdroje, který nutně má své
dopady na životní prostředí a klima. Badatelé se nechali
inspirovat velmi rozšířeným přírodním jevem: fotosyntézou.
Vyvinuli speciální elektrody, které štěpí vodní molekuly
pomocí slunečního světla. Tento proces má i svůj název:
fotokatalýza.

Za účelem maximálního využití sluneční energie zvolili výzkumníci poměrně běžně dostupnou a chemicky stabilní látku: oxid titaničitý (TiO2). Je to polovodič, který je citlivý na ultrafialové světlo, jež tvoří pouze 5 % intenzity slunečního záření. Proto vědci změnili atomovou strukturu oxidu titaničitého tak, aby byl citlivý i na další vlnové délky viditelného světla. Nové elektrody nyní dokážou pohltit až 50 % slunečního světla.

Vyzkouší se oxid kobaltnatý

Dalším krokem bylo vytvoření nanostruktury elektrod z oxidu titaničitého. Ty vytvářejí síť nanotrubic připomínající včelí plástev. Účelem tohoto uspořádání je vytvořit co největší povrch elektrod. „Nanostruktura maximalizuje poměr mezi povrchem a objemem materiálu. Z oxidu titaničitého je například možné vytvořit strukturu, která má povrch s plochou až 50 m2 na jeden gram. A to už je plocha běžného bytu 2+kk!“ uvádí profesor My Ali El Khakani z INRS.

Posledním
krokem při vytváření elektrod byla jejich „nanoozdoba“.
„Zdobení“ se provádí pokládáním katalytických nanočástic
na síť trubic z TiO2
pomocí laseru. Tyto částice zvyšují účinnost výroby vodíku.
Bylo třeba vyřešit nejen to, jak kontrolovat velikost, rozložení
a ukotvení katalytických nanočástic na trubice z TiO2,
ale také najít alternativy k drahému iridiu a platině, které
se obvykle jako katalyzátory využívají.

A podařilo se: jako katalyzátor pro štěpení molekul vody slouží oxid kobaltnatý (CoO), surovina, která je v kanadské provincii Quebec poměrně dostupná. Pokusy se prokázalo, že ve srovnání se samotnými nanotrubicemi tyto nanesené nanočástice CoO zdesetinásobují efektivnost fotokatalýzy pomocí viditelného světla.

Autor: Petr Bílek

Další články