Česká softwarová společnost vyvijí řešení pro schvalovací procesy

Zdroj: Arbes Technologies
Technologie 15. 03. 2024

Česká softwarová společnost vyvijí řešení pro schvalovací procesy

České zastoupení francouzské investiční společnosti Amundi si pro elektronizaci svého schvalovacího procesu nákupu zboží a služeb vybralo nabídku předního dodavatele softwarových řešení – společnosti Arbes Technologies. Dodané řešení pro Amundi je nasazeno v České republice, Bulharsku a na Slovensku.

Zbavit se papírů, dosáhnout vyšší efektivity a transparentnosti a zrychlit celý schvalovací proces. Tak zněl požadavek společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., a její sesterské společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., jejichž akcionářem je největší správce investic v Evropě – skupina Amundi. Projekt v rámci otevřené soutěže přinesl komplexní řešení schvalovacího procesu nejen objednávek a faktur, ale třeba i provizí obchodníků, a to pro potřeby Amundi v těchto klíčových zemích. Po úvodní fázi analýzy byl modul Workflow úspěšně implementován a spuštěn do provozu ve třetím čtvrtletí 2023.

Projekt postavený na míru

Během analýzy byly řešeny individuální požadavky klienta, např. velmi sofistikované rozpočítání nákladů a s tím související čerpání rozpočtu různých oddělení, zahrnující kritéria jako země, distributor a různé marketingové akce. Schvalovací modul Workflow je postavený jako webová aplikace, která pracuje v kombinaci s ekonomickým informačním systémem Arbes FEIS.

Kamil Horák. Zdroj: Arbes Technologies

Modul Workflow umožňuje efektivní a transparentní schvalování různých typů dokladů a dokumentů. Díky automatizaci procesu a pokročilému vytěžování dat dochází k výraznému snížení chybovosti a úsporám času i nákladů. Tento systém také zajišťuje sledování čerpání rozpočtu v jednotlivých odděleních, což napomáhá efektivnějšímu plánování a hospodaření. Pro letošní rok se plánuje další rozvoj modulu s cílem zvýšit automatizaci a efektivitu administrativních procesů.

Efektivní spolupráce

Od září 2023 systém eviduje přes 1 400 spuštěných schvalovacích procesů, 250 objednávek a více než 1 200 faktur ve schvalování. „Velice na klientovi oceňujeme jeho aktivní zapojení do analytické části projektu, ale také poctivou účast na testování, díky čemuž proběhlo nasazení do produkčního prostředí bez nečekaných překvapení. Rozsah dodávky tak plně odpovídal požadavkům klienta a v budoucnu jej lze dále rozvíjet,“ říká Kamil Horák, ředitel pro oblast ERP řešení v Arbes Technologies.

Nové softwarové řešení na schvalování objednávek a faktur od společnosti Arbes Technologies splnilo naše představy a zapadlo do našeho širšího záměru další digitalizace a automatizace interních procesů nejen v rámci našeho finančního oddělení, ale i v rámci celého zastoupení Amundi v České republice. Projektový i vývojový tým na straně dodavatele reagoval pružně na naše požadavky a dodal očekávané řešení. Je oboustranným zájmem Amundi i Arbes Technologies systém Workflow a jeho funkcionality nadále zdokonalovat,“ uvedl Tomáš Plzák, finanční ředitel společnosti Amundi v České republice.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články