Kdy s dětmi začít řešit peníze? Jakmile začnou mluvit, říká expertka

Foto zdroj: FocusOn
Byznys 14. 09. 2023

Kdy s dětmi začít řešit peníze? Jakmile začnou mluvit, říká expertka

Podle statistik Policie České republiky je růst bankovních podvodů exponenciální. Policie v příštích letech předpokládá nárůst případů až na 20 tisíc ročně. Banka ČSOB se snaží vzdělávat české děti ve finanční a technologické gramotnosti pomocí aplikace a pracovníků ve školách. Besedy o finanční a technologické bezpečnosti pořádá i pro důchodce. ,,Podvodu dokážeme zabránit i na pobočce, kde máme varovné letáčky. Nejčastěji vidíme romantické podvody na ženách,‘‘ komentuje situaci  Jitka Hajičová, výkonná ředitelka útvaru obchodní podpory retailu ve společnosti ČSOB. 

V roce 2022 vzrostl počet obětí kybernetické kriminality a bankovních podvodů skokově přibývalo. Povědomí českých dětí o finanční gramotnosti je ale mizivé. ,,České děti si na tom nestojí moc dobře. Po pandemii se to ještě zhoršilo. Podle výzkumu až o 5 procentních bodů. Po Covidu-19 dětem chyběl sociální kontakt, a i my jako ČSOB jsme nemohli za nimi do škol. Rodina jako hlavní faktor měla mnohdy úplně jiné starosti než se věnovat finanční gramotnosti dětí. Pomalu se to ale vrací do normálu,‘‘ vysvětluje hlavní faktory Jitka Hajičová.

Některé patnáctileté děti řeší Bitcoin – jiné neznají ani jeho význam

Ve školách si pracovníci ČSOB všímají velikých rozdílů. Do škol přinášejí ověřené postupy finančního vzdělávání formou her a příkladů. ,,S dětmi v rámci finančního vzdělávání hrajeme hry a vysvětlujeme jim to na konkrétních příkladech. Hlavně vidíme ty velikánské rozdíly mezi dětským povědomím. Jsou dětí zběhlé a jsou děti naprosto nedotčené. Také je to o škole, a jak se k tomu ten učitel postaví. Mnohdy to okrajově berou v matematice nebo občanské výchově a v osnovách to moc není. My jako ČSOB schéma výuky školám přineseme,‘‘ svěřuje se Jitka Hajičová. 

Největší část výuky finanční gramotnosti přikládá Hajičová rodičům. ,,Je to o tom, že některé děti dnes umí s Bitcoiny obchodovat, jiné o nich v životě neslyšely. Pak je to na škole a na pomocné ruce, která jim ty pojmy vysvětlí. My se bavíme s dětmi o pojmech jako je rodinný rozpočet, schodkový rozpočet, přebytkový rozpočet a co všechno se dává do výdajů.  Tohle jsou témata, která bychom doma dětem měli umět vysvětlit,‘‘ vysvětluje Hajičová a dodává, že vhodná doba k výuce je již od malička. ,,Když se ty děti naučí mluvit, tak s nimi můžeme nejdříve jednodušeji a poté komplexněji řešit finanční a digitální gramotnost.‘‘

Hodnotu peněz děti mohou pocítit už ve školce

Nejlepší začátky pramení z vlastní zkušenosti. ,,Pamatuji si, když naše dcera chodila do školky a přišla s tím, že by chtěla na vystoupení zábavného klauna. Říkala, že si mají přinést 20 Kč a v ten moment jsme se začali bavit o tom, co to to je za hodnotu. Můžete hledat paralely v tom smyslu, že můžeme koupit ponožky nebo mléko anebo půjde za zábavou. Poté, co jsem jí nabídla, že jí zaplatím půlku začala přemýšlet, jestli to pro ni má tu hodnotu. Samozřejmě to s většími dětmi nemusí být o 10 koruně ,200 korunách ale třeba o 2 tisících. Jde o to, jestli rozumí té hodnotě a jsou ochotné překročit stín toho, že maminka nebo tatínek dá nebo si to vezme ze svého,‘‘ nastiňuje finanční výuku v rodinách Hajičová.

Finanční hospodaření u dětí je velice individuální. ,,Když děláme modelové případy, tak se nám ukazuje, že děti s malou pomocí teorii velmi dobře zvládají. Poté v těch praktických věcech najednou něco selhává, a to je právě ta příprava na nenadálé věci. V modelové situaci je posuneme do nekonformní zóny, aby věděly, jak se v reálném světe rozhodnout,‘‘ vysvětluje situaci Hajičová.

Aplikace jako motivace ke vzdělávání

Banka ČSOB řeší digitální hrozby u dětí a spolupracuje s policií. Osvětovou kampaní tak vychovává své potencionální klienty. ,,Ta investice do budoucnosti je na místě, pokud se naši klienti budou umět chovat jak digitálně, tak finančně, tak to pro nás jako pro banku bude mnohem jednodušší.  Koukáme kousek dál a také máme velkou roli ve společnosti. Děláme i věci navíc, ať už je to v oblasti finančního vzdělávání, udržitelnosti nebo digitálního vzdělávání. To jsou témata, která rezonují společností. Další aspekt je individuální. Naši zaměstnanci chodí učit finanční gramotnost do škol. Banka mi umožňuje jít dělat dobro a ta zpětná vazba je bezprostřední,‘‘ představuje programy ČSOB Hajičová.

Společnost také vytvořila aplikaci, která dokáže zábavně vzdělávat. Aplikace funguje na bázi testů, videí a kvízových otázek. Pravidelnost interakce tak děti přivede zpět. ,,Dnes děti ve volném čase sahají po telefonu. I my jsme se rozhodli nabídnout nějakou alternativu. Aplikace – Filip zábavnou formou provádí děti financemi, udržitelností a digitálem. Učitelé nám říkají, že díky naší aplikaci mají jednodušší hodiny, protože dávají testy i známky do aplikace‘‘ představuje aplikaci Hajičová.

Již třetím rokem banka ČSOB spouští soutěž zvanou – Filipův pohár. Soutěžit mohou žáci 6. tříd a výhra krajského kola jim zajistí účast ve finále. Finále probíhá zábavnou formou v prostorách České národní banky. ,,Ve finále děti mohou soutěžit třeba i o tablet. To už je pro ně velmi zajímavé. Dává nám to veliký smysl a je to vhodný doplněk k prezenční výuce,‘‘ přibližuje finálový den soutěže Hajičová

Důvěra a otevřenost je základní pravidlo

,,Naše dcera ví, že existují pravidla. Na telefonu může trávit kolik času chce, ale my se zajímáme o to, co tam dělá. Je v pořádku, že si občas zahraje hry, ale nakupovat nemůže. Je to o chování rodičů, kam to dítě pustí. Vidí, že je normální, že my něco vysvětlujeme prarodičům. Občas jim něco vysvětlí i ona sama. Je to o komunikaci a důvěře v celé širší rodině,‘‘ říká.

,,Důležité je, jestli je ochotná si o tom povídat. My hlavně ctíme, že telefon je soukromá věc. Sdílíme heslo a při nebezpečné situaci máme právo se do telefonu podívat, my to ale nezneužijeme,‘‘ přibližuje své výchovné postupy v digitální ochraně Hajičová.

Udržitelnost je téma pro příští dekády

Vztah s financemi a společenský aspekt je základní směr kvalitního života. 

Udržitelný život je klíčový pro mladou generaci. ,,Udržitelnost nás ovlivňuje v několika směrech. První směr je vztah s financemi. Když se budu chovat udržitelně, tak mohu něco ušetřit. Plýtvání má přímý dopad na finance. Abychom jako lidstvo měli kde bydlet, nesmíme si planetu zdevastovat. Na to nová generace slyší a trend je zřejmý. Banka si velmi dobře rozmýšlí, jaké věci chce úvěrovat a financovat. Někde je to striktně dané regulací, někde jdeme dál sami, protože je pro nás důležitá společenská odpovědnost,‘‘ vysvětluje Hajičová postupy banky.

Romantický podvod ohrožuje ženy, důvěřuj ale prověřuj

Finanční hrozby jsou strašákem společnosti. Nejčastějším terčem jsou ženy, které podléhají takzvaným – Romance fraud – tedy romantickým podvodům. Další ohrožení představují fiktivní policisté a fiktivní bankéři, kteří dokážou vysát konto do několik minut.

 ,,Zvláště ženy si berou úvěry a snaží se zachránit muže podvodníky. Ty scénáře už umíme detekovat a upozorníme a je na to. Je to hodně o kontinuální diskusi s klientem. Fiktivní policisté a bankéři vás velmi často – (nejlépe v nočních hodinách) vytrhnou ze spánku. Postaví vás do situace, že vám zachrání veškeré peníze, protože váš účet byl vytunelován. Vy tak v době rozespalosti a stresu poskytnete své přístupové údaje. Padouši se snaží mít náskok a je na bance, aby neustále sledovala a monitorovala příběhy. Prevencí a detekcí tak banka dokáže škody zmírnit. Nikdy bychom neměli dávat přihlašovací údaje a pin ke kartě,‘‘ vysvětluje možné hrozby Hajičová a vyzývá k obezřetnosti.

Důvěra seniorů bývá bezmezná, jsou tak častým terčem útoků

ČSOB se pravidelně setkává se seniory a snaží se je varovat před možným rizikem. Podvodníci nejčastěji využívají selhání lidského faktoru. ,,Připravili jsme i letáčky, které jsou na pobočkách. Nedávno se nám stalo, že v okamžiku, kdy byla uvedena úvěrová smlouva si klient všiml, že má možná úplně stejný příběh, jako byl na letáčku. Tím, že byl na pobočce jsme úvěr dokázali hned stornovat,‘‘ vysvětluje zabezpečení a poukazuje na preventivní programy Hajičová.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další rozhovory