Číst a psát už nestačí. Kdo nerozumí IT, je považován za negramotného, říká expert

digitální gramotnost