Cihly se neprodávají. Největší výrobce v Česku propouští desítky lidí

Zdroj: Wienerberger
Lidé 02. 11. 2023

Cihly se neprodávají. Největší výrobce v Česku propouští desítky lidí

Společnost Wienerberger odstaví 8 ze svých 9 závodů. O práci přijde celkem 59 lidí. „Na trhu chybí 400 tisíc bytů, takže potenciál je tu pořád pro všechny výrobce stavebních materiálů,“ tvrdí Kamil Jeřábek, jednatel a generální ředitel společnosti Wienerberger.

Jak se odstávka dotkne vašich obchodních partnerů – dodavatelů?

I nadále zůstáváme svým zákazníkům stabilním partnerem a na trh budeme dodávat kompletní portfolio, čemuž odpovídá i naše dlouhodobá strategie. Produkty všech závodů jsou vyrobeny v dostatečném množství, aby pokryly poptávku na trhu a uspokojily potřeby zákazníků.

Nehrozí dominový efekt, že k podobným krokům přejdou i vaši partneři?

Produkty všech závodů jsou vyrobeny v dostatečném množství, aby pokryly poptávku na trhu a uspokojily potřeby zákazníků i skrz naše partnery. Jedná se o každoroční odstávku, která bude trvat v časovém horizontu dvou až tří měsíců – v závislosti na potřebách jednotlivých závodů. Jedná se o běžnou praxi, která byla v posledních letech narušená vysokou poptávkou po stavebních materiálech. 

V Týně nad Vltavou se jedná o dlouhodobou odstávku, co to znamená? O jakém časovém rámci mluvíme?

Do režimu dlouhodobé odstávky přechází výrobní závod Týn nad Vltavou. Zásadním důvodem pro rozhodnutí byl ne příliš pozitivní vývoj na trhu stavebních materiálů v České republice a snížení poptávky po výrobcích uvedeného závodu. Dlouhodobá odstávka je naplánována na dobu neurčitou. Hned jak se zvýší poptávka trhu po daném sortimentu a bude expedováno dosud vyrobené zboží, bude provoz opět obnoven. 

Lze mluvit o definitivním uzavření tohoto závodu?

Do budoucna neplánujeme Týn nad Vltavou odstavit jako výrobní závod. Jedná se o dlouhodobou odstávku, která skončí s vyšší poptávkou po sortimentu vyráběném v závodě na trhu. Navíc potřeba výstavby bytů je obrovská, máme spočítáno, že od 90. let v České republice vznikl na trhu deficit 300–400 tisíc bytů. A to je potenciál pro všechny výrobce stavebních materiálů.

Odstávka se týká celkem kolika zaměstnanců?

U výrobních závodů mimo Týn nad Vltavou a Hranice budou zaměstnanci i během odstávek nadále pracovat na údržbových pracích závodů. Po jejich skončení budou doma, na překážkách ze strany zaměstnavatele. Strategií společnosti je zachovat pracovní místa a nadále své výrobní závody udržet ve vysokém standardu.

Kolik bude v Týně nad Vltavou propuštěno lidí? Ostatní zůstanou s platem doma?

V tomto závodě bude s režimem dlouhodobé odstávky propuštěno 35 zaměstnanců. Dosud v Týně nad Vltavou pracovalo 54 zaměstnanců. Čtyři zaměstnanci zůstanou v rámci společnosti na jiné pozici. Pro zajištění základní údržby cihelny Týn nad Vltavou a průběžné expedice zboží bude i nadále v závodě pracovat 15 zaměstnanců. 

Aktuálně také omezujeme výrobu střešní krytiny ve výrobním závodě v Hranicích. Zde bude nadále výroba probíhat se sníženou produkcí výroby. V souvislosti s tímto režimem bylo propuštěno 24 zaměstnanců. 

Zaměstnancům, se kterými bude pracovní poměr ukončen, bude poskytnuta široká podpora při změně zaměstnání ve smyslu poradenské činnosti a podpory při hledání příležitostí na trhu práce. 

Jak se odstávka projeví na tržbách a zisku společnosti?

Vzhledem k roku 2022, který byl pro naši společnost rokem rekordním, především díky enormní poptávce z první poloviny roku, přísné nákladové disciplíně a orientaci na inovativní a udržitelné produkty, můžeme za rok 2023 predikovat pokles tržeb související s propadem stavební produkce.

Plánovaná zimní odstávka výrobních závodů je běžnou praxí a společnost s ní počítá v rámci svých výsledků. Pokud jde o nějaká přesnější čísla, v tuto chvíli nemůžeme být nikterak konkrétní, rok 2023 ještě neskončil. S ohledem na to, že akcie společnosti Wienerberger AG jsou kotované na burze, nemůžeme konkrétní výsledky komentovat do chvíle jejich oficiálního zveřejnění.

Autor: Jiří Böhm

Další rozhovory