Cyrrus: Rekordní obrat 3 miliardy a nárůst zisku o 85 procent

Zdroj: Cyrrus
25. 02. 2022

Cyrrus: Rekordní obrat 3 miliardy a nárůst zisku o 85 procent

Pociťujeme čím dál větší poptávku po méně rizikových investičních produktech, říká Tomáš Menčík, finanční ředitel společnosti Cyrrus.

Jak se společnosti daří? Jaký byl v minulém roce její hospodářský výsledek?

Společnosti Cyrrus se daří velmi dobře. Přečkali jsme covidové období, které bylo na začátku dosti divoké, a ve finále jsme z toho vyšli velmi silní. Loňský hospodářský výsledek byl rekordní a dosáhl úrovně okolo 60 milionů korun, což je nejvíce v celé historii. Ukazuje to, že klienti jsou s námi spokojení, že nabízíme takové produkty a služby, které klienty zajímají, a co je ještě důležitější, že nám takovéto široké hospodaření dává prostor investovat a dále rozšiřovat nabídku služeb produktů, a to dokonce i mezinárodně.

Kam Cyrrus směřuje v krátkodobém a střednědobém horizontu?

V loňském roce jsme dokázali za několik měsíců nastartovat od nuly na zelené louce až do funkčního modelu firmu v Chorvatsku. Takže jsme momentálně aktivní v Chorvatsku, a to ve fázi, kdy už prodáváme produkty. Podařilo se nám to celé spustit během tři čtvrtě roku, což je pro nás obrovský úspěch a motivace do dalších zemí. Momentálně jsme ve fázi, kdy zařizujeme vstup na slovenský a rumunský trh. Obě tyto destinace bychom chtěli mít do konce tohoto roku plnohodnotně spuštěné a doufejme, že to bude i dřív. Chceme obsadit s Českou republikou tři destinace a je to pro nás velkou motivací, vidět, že to jde, a hlavně co je pro nás výborné, je to, že o naše produkty je zájem doma i v zahraničí. Není to až tak překvapivé, protože produkty, které nabízíme, jsou globální. Není u nich žádné národnostní omezení ani specifické národní ceny. Je to prostě globální produkt, který jsme si v případě chorvatské pobočky ověřili, že může mít mezinárodní přesah a že o něj bude zájem i v zahraničí.

Jsou trhy v České republice a v Chorvatsku v něčem rozdílné?

Ano, rozdíly tam jsou, protože každá země má jiné investiční návyky. V České republice děláme core business, což jsou certifikáty, už sedm let. To znamená, že jsme si prošli určitým vývojem, kdežto v Chorvatsku jsme v situaci, kdy jejich trh s certifikáty není tak rozvinutý. Tam je poptávka po jiných typech produktů, po produktech, které jsou více rizikovější. V České republice jsme tuto fázi už absolvovali a pociťujeme teď poptávku po produktech méně rizikových. Chorvatsko tam také dospěje, ale bude to ještě pár let trvat. Ale to nám nebrání tyto aktivity rozvíjet. Rozhodně nemáme zájem, abychom nabízeli na jakémkoliv trhu cokoliv rizikového nebo rizikovějšího, než se domníváme, že je únosné. Takže to nejsou produkty, které by měly velké riziko nebo významné ztráty, ale ten rozdíl, i když drobný, je tam vidět.

Jak vidíte rozvoj svých nabízených služeb? Ať už v České republice, nebo v Chorvatsku?

Naše silné hospodaření nám umožňuje investovat a rozvíjet se. Nyní máme rozběhnuto několik expanzivních projektů. Pokud bych měl zmínit některé z nich, tak třeba teď máme v běhu projekt, který by nám měl umožnit vstoupit na trh globálních strukturovaných produktů a podílových fondů. Takže bychom chtěli mít platformu, na které by bylo možné prodávat a kupovat tyto typy produktů. Mezi další služby, které chceme rozvíjet, patří ty, které doplňují naše investiční služby. Takže chceme rozvíjet služby wealth managementu a mít pestrou paletu služeb, které se budou starat o peníze. Velký projekt, který nám v současné době běží, a měl by v tomto roce doběhnout, je projekt investiční společnosti. Cyrrus chce založit novou společnost a už podal žádost na ČNB. Chceme vytvořit investiční společnost, což by velmi přirozeně doplnilo naše nabízené služby. Tím se rozšíříme do segmentu investičních společností a budeme schopni vytvářet i retailové fondy dle potřeb trhu. Takže i tento posun je do široka. Chceme také rozšířit naši klientskou bázi na produkty, které máme, a hledáme i daleko širší paletu služeb, které jsme schopni nabídnout. Stále pokračujeme v rozvoji služby asset managementu, tzn. pasivní správy peněz. Chystáme se zavést investování rodičů pro nezletilé klienty. Jak tedy vidíte, děláme na mnoha projektech.

Jak vnímáte v České republice obecně situaci kolem investování?

Podle mého názoru se tato situace kultivuje. Veřejnost získává v posledních letech stále větší povědomí a znalosti, takže je na nás vyvíjen velký tlak, abychom velmi pečlivě klientům vysvětlovali, do čeho investují. V minulosti takový tlak nebyl. To je vývoj. A u produktů vidíme větší příklon k menšímu riziku. Obava o peníze je čím dál intenzivnější, a proto my musíme jít klientům vstříc bezrizikovými produkty. Pokud bych zmínil dluhopisy, tak vnímáme poptávku po českých korporátních dluhopisech. Ta není nijak extrémní, ale používáme tento produkt v diverzifikaci portfolia, kde alespoň jeho část nese tzv. fixní income – tzn. kupónové platby. A i toto je něco, v čem jsme v poslední době zaznamenali nárůst poptávky. Pozorujeme ještě jeden trend, který do ČR nyní proniká se vzrůstající intenzitou. S rostoucím zájmem o investování obecně jde ruku v ruce i větší přístupnost investování pro širokou veřejnost. Během chvilky máte zřízený přístup do libovolné platformy a okamžitě můžete obchodovat přes mobilní aplikaci. Do toho tu máme kryptoměny, NFT a další fenomény, do kterých nalijete peníze doslova jedním klikem. Hlavně mladší generace je tomuto nejblíže, neustále o těchto investicích slyší od influencerů a investování v této podobě se stává běžnou součástí jejich životního stylu. Problémem je, že podceňují rizika a spoléhají na úplně jiné zdroje informací a autority. Takový přístup k investování je přinejmenším nebezpečný.

Autor: Miroslav Oupic

Další rozhovory