Daniel Frejvald: Poptávka po fotovoltaice je enormní a roste dál

Zdroj: Wienerberger
Lidé 23. 05. 2023

Daniel Frejvald: Poptávka po fotovoltaice je enormní a roste dál

Zájem o pasivní bydlení a energetickou soběstačnost v globálním kontextu neustále stoupá. U nás se tak děje jednak kvůli zpřísňování pravidel pro novostavby, ale i díky podpoře státu. Stále více lidí si také uvědomuje rychlou návratnost investice do fotovoltaiky, a tak přibývá zájemců o střešní panely. Uspokojit zvýšenou poptávku po instalacích je proto v dnešní době z pohledu firem velmi obtížné, říká Daniel Frejvald ze společnosti Wienerberger.

Velké i menší společnosti bojují s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, kteří by dokázali již zmíněný nadstandardní zájem o instalace uspokojit. Příčin je hned několik. Mezi ty největší patří touha investorů po soběstačnosti a obava společnosti z nejistoty, kterou nám velmi explicitně ukázal stále nekončící válečný konflikt na Ukrajině. Ve světle vysoké inflace a nestabilních cen energií si zároveň lidé uvědomují rychlou návratnost investice do fotovoltaických elektráren a dalšího využití solární energie.

Dále u nás neustále zesiluje tlak na snížení energetické náročnosti budov včetně těch s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB II – nearly zero-energy buildings). Tam dle vyhlášky 264/2020 Sb. dochází od prvního ledna 2022 ke změně metodiky uplatnění hodnocení. Nově se standard posuzuje na základě primární energie. Přesněji se tedy jedná o snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů.

Výstavbu fotovoltaických elektráren i pro rodinné domy, nebo obdobu pro firmy, zároveň velmi štědře podporuje poskytováním dotací i stát. V neposlední řadě nesmíme zapomínat na vliv finančních institucí na koncové investory. Tyto společnosti často nabízejí právě na zmíněné solární elektrárny různé zvýhodněné úvěry.

Přemýšlíme dopředu

My ve Wienerbergeru plánujeme udržovat dostatečné skladové zásoby integrovaných modulů a příslušenství. Obklopujeme se pokrývači a montážními firmami, kteří upřednostňují kvalitu instalací před vidinou rychlého výdělku.

Naše integrované fotovoltaické moduly Wevolt X-Tile jsou vyrobeny z kvalitních komponent dovážených z Nizozemí a jsou kompatibilní s vybranými typy tašek značky Tondach. Technologie dvojitého tvrzeného skla zajišťuje jejich pevnost a odolnost proti vnějším vlivům. Neohrozí je vrstva sněhu ani krupobití. Zároveň díky bezrámové technologii zabraňují rychlejší degradaci fotovoltaických článků v modulu. Jelikož se vkládají mezi střešní krytinu, investor touto cestou navíc ušetří za střešní tašky, které nahradí integrované moduly a zároveň za nosnou konstrukci běžných nadstřešních panelů. Při pohledu na dům nejsou téměř vůbec patrné. Jedná se tak o velmi estetické řešení, které zpříjemňuje využití energie ze slunce.   

V neposlední řadě je výhodou systémovost celého řešení. Moduly a střešní tašky na sebe přesně navazují. Systém je dále doplněn o příslušenství včetně střešních fólií Tondach speciálně určených pro fotovoltaické systémy. Zákazník tím dostává estetické a moderní řešení, které neohrozí záruku na střešní plášť. 

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články