Digitalizace snižuje emise

Zdroj: Pixabay
Technologie 14. 10. 2021

Digitalizace snižuje emise

Česká republika v roce 2019 splňovala všechny emisní cíle stanovené na období 2020–2029. Do splnění cílů pro rok 2030 však máme daleko. Pomoci může digitalizace, která emise snižuje.

Podle zářijové statistiky DESA splňovala Česká republika emisní cíle v kategoriích amoniak (NH3), nemethanové těkavé organické sloučenin (NMVOC), oxid dusný (NOx), jemné částice prachu o aerodynamickém průměru menším nebo rovném 2,5 mikrometrů (PM25) a oxid siřičitý (SO2).

Až o 50 procent je potřeba snížit některé emise

Do roku 2030 bude muset Česko snížit emise amoniaku o 10 %, nemethanových těkavých organických sloučenin o 30–50 %, oxidů dusného o 30–50 %, jemných částic prachu o aerodynamickém průměru menším nebo rovném 2,5 mikrometrů o více než 50 %, oxidu siřičitého o 10–30 %.

Podniky mají na znečišťování ovzduší také svůj podíl. Kiwi má pobočky již v 9 zemích světa. Díky tomu, že jsme plně digitalizovaní, daří se nám výrazně snížit množství emisí, které naše společnost vyprodukuje,“ říká ke snižování emisí Oliver Dlouhý, zakladatel Kiwi a dodává: „Digitalizace má u nás dvě roviny. Ta interní pro nás znamená, že veškeré firemní procesy dokážeme řídit na dálku, online, nemusíme se potkávat, a tudíž ani jezdit či létat mezi pobočkami. Druhou rovinou je digitalizace prodeje letenek a naše algoritmy. Spolupracujeme s dopravci tak, abychom vytěžovali dopravní kapacity na maximum a letadla nelétala zbytečně prázdná, potažmo hledáme jejich pozemní alternativy.“

Získat lze 20 procent ze 180 miliard korun

Podle odborníků je důležité pro splnění těchto emisních cílů přesvědčit nejen firmy ale i stát, aby se naplno vrhl do digitalizace procesů. „Věříme, že k tomu pomůže i Národní plán obnovy, kde ze 180 miliard korun na škody způsobené pandemií koronaviru půjde celých 20 procent právě na digitalizaci,“ upozorňuje Jaromír Hanzal, předseda Asociace pro aplikovaný výzkum v IT.

Jiří Ferenc, majitel průmyslové firmy Fermat k tématu dodává: „Pro splnění emisních cílů musíme postupovat systematicky a kombinovat více faktorů. Digitalizace je samozřejmě na místě, ovšem neméně důležité je zajistit i čistou energii v dostatečném množství. Participujeme na globálním a velmi slibném projektu Tokamak Compass, který má zjednodušeně řečeno vyrobit energii stejným způsobem jako slunce, tzn. termonukleární fúzí. Pro lidstvo by to znamenalo bezpečný a prakticky neomezený zdroj energie.“

Jak digitalizace pomáhá ve snižování emisí:

  • Snižování papírové korespondence
  • Snižování zbytné mobility digitalizací úřadů
  • Zefektivnění výrobních procesů a samotné výroby
  • Zefektivnění využití elektrické energie

Dalším střípkem pro snížení emisí je také snížení zbytné mobility. K tomu má pomoci digitalizace státní správy. „Cílem je, aby lidé nemuseli obíhat různé úřady s tištěnými formuláři. Důležité je také jednotlivé úřady propojit. Taková forma digitalizace přispěje ke komfortu občana a zajistí také to, že všechny potřebné záležitosti vyřídí z domova,“ dodává Jiří Horyna ze společnosti eMan.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články