Finský recept na kyberbezpečnost do každé rodiny v EU

Zdroj: Unsplash
Technologie 17. 02. 2022

Finský recept na kyberbezpečnost do každé rodiny v EU

Grant na tříletý projekt v hodnotě 5 milionů eur získala z evropského fondu obnovy Aaltova univerzita. Reaguje tím na zvyšující se digitalizaci společnosti a potřebu nezbytných dovedností pro pohyb v kyberprostoru.

„Pochopení základů informační bezpečnosti je stále důležitější a digitální gramotnost obecně je v dnešních digitálních společnostech občanskou dovedností,“ řekl webu Helsinki Times Jarno Limnéll, profesor kyberbezpečnosti na Aaltově univerzitě. Proto ve spolupráci s ministerstvem dopravy a komunikací jeho tým vypracovává sérii vzdělávacích materiálů zvyšujících kompetence v této oblasti. Materiály poté budou dostupné pro všechny členské státy EU.

„To, do jaké míry jsou občané ochotní a schopní používat digitální služby, determinuje rychlost digitální transformace. Důvěra v digitální produkty a služby je proto zásadní,“ připomíná ministr Timo Harakka. Dodává, že je třeba brát bezpečnost jako jejich integrální součást a vybudovat o ní společenské povědomí.

Aaltova univerzita má s výzkumem v oblasti kyberbezpečnosti bohaté zkušenosti. Může těžit z expertizy v oblasti gamifikace, která pomáhá s vizualizací problému i motivací k učení. Výsledkem první fáze bude komplexní report o tom, jaké přístupy a materiály státy EU používají ke zvyšování kyberbezpečnostních dovedností svých občanů. Finální produkt bude v podobě webové stránky ve všech jazycích EU, kde budou dostupné materiály pro jednotlivé věkové skupiny a různé úrovně schopností. Web i hra se budou postupně adaptovat na základě zkušeností svých uživatelů.

Samotná EU se podílí na propagaci bezpečného pohybu v online prostoru prostřednictvím agentury ENISA (Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost), která každý říjen zaštiťuje akci nazvanou Evropský měsíc kyberbezpečnosti a pořádá mezinárodní simulace, semináře či soutěže pro mladé vývojáře a analytiky z celého světa. Cílí však především na experty v oboru, spolupráci napříč zeměmi a institucemi EU nebo certifikaci bezpečnostních schémat.

Autor: Klára Šubíková

Další články