;

Hyundai: tři zásadní kroky, které urychlí přechod na vodík

28. 01. 2020

Hyundai: tři zásadní kroky, které urychlí přechod na vodík

Euisun Chung zahájil jednání třetí výroční Vodíkové rady v Paříži výrokem, že „k vodíkové společnosti neexistuje žádná zkratka“, a zdůraznil, že je třeba stanovit podrobné realizační plány pro různá odvětví a různé fáze rozvoje odvětví.

Tři zásadní kroky pro rozvoj vodíku jsou podle Chunga tyto: snížit náklady technologických inovací v celém hodnotovém řetězci, včetně výroby, skladování, distribuce a použití. Druhým krokem je vytvořit souhrnný bezpečnostní systém: veřejnost musí vodík považovat za naprosto bezpečný. A třetí krok je podpora zavádění vodíkové technologie.

Široce založenou podporu vodíku musí podle Chunga vykázat státy a politici zdůrazněním výhod vodíku a propagací vize vodíkové společnosti a jejích předností.

Chung Euisun (v první řadě čtvrtý zprava, s generálními řediteli světových firem na každoročním zasedání Vodíkové rady v Paříži). Foto: Hyundai Motor Group

Již loni na setkání ministrů států G20 Chung uvedl, že vodíková společnost je nejlepším řešením úspěšné transformace energetiky. Do roku 2050 by prý vodík měl být zdrojem jedné pětiny vyrobené energie. Vodík znamená přínos pro občany, energetickou bezpečnost i hospodářství jako celek. Chung rovněž zmínil význam spolupráce mezi hlavními aktéry. Vyzval firmy, investory a státní organizace, aby začali jednat o vytvoření vhodného prostředí a nástrojů.

Využití vodíku rovněž sníží emise oxidu uhličitého přibližně o šest gigatun ročně oproti současné úrovni a jednou pětinou přispěje k omezení globálního oteplování na dva stupně Celsia. Navíc vodík může vytvořit trh s hodnotou 2,5 bilionu dolarů a zajistit zaměstnání pro 30 milionů lidí.

Vodíková rada vznikla na Světovém hospodářském fóru v Davosu v roce 2017 a jejím úkolem je podpora vodíkových technologií v rámci proměny globální energetiky. Vodíková rada má 60 členů z řad generálních ředitelů významných průmyslových podniků z celého světa.

Autor: Petr Bílek

Další články