Jak při jízdě autem nevadit ostatním

Foto: Pixabay
Ekologie 23. 02. 2022

Jak při jízdě autem nevadit ostatním

Města Helsinky a Amsterdam vyzvala motoristy, aby v rámci iniciativy Code the Streets pomáhali testovat navigační systém nabízející trasy, na kterých jízda autem co nejméně vadí ostatním a co nejméně škodí životnímu prostředí.

Projekt Code the Streets využívá navigační systém, který kromě obvyklých funkcí – jako nejrychlejší nebo nejkratší trasa – umožňuje řidiči zvolit „společensky nejpřijatelnější trasu“. To je taková, na které při jízdě autem budete co nejméně obtěžovat ostatní lidi nebo zatěžovat životní prostředí. Vyhnete se tak například školám, obytným čtvrtím nebo oblastem města, kde je zvýšené znečištění vzduchu.

Sami Sahala, poradce pro inteligentní dopravní systémy města Helsinky, vysvětluje, jak to funguje: „Uživateli navigace nabídne jednak nejrychlejší trasu do cílového místa a jednak ‚společenskou‘ trasu, obsahující také stručné vysvětlení, čím je tato volba přínosná. Může to být například zpráva typu: ‚V té a té čtvrti se koná velká běžecká akce, takže tam bude hodně lidí a bude dobré to místo objet.‘“

Místo dopravních značek

Konečným cílem projektu je, aby stále intenzivnější doprava pokud možno co nejméně zatěžovala „citlivá“ místa ve městě. Řidiči jsou díky informaci z navigačního sytému motivováni k volbě takové trasy, která je nejvíce v souladu s hodnotami daného města: s bezpečností, dopravní dostupností, komfortem bydlení nebo čistého životního prostředí. V Helsinkách se projekt soustředí na vývoj metod a nástrojů, kterými by bylo možné snížit hustotu provozu a její dopad na ovzduší, v Amsterdamu zase na omezení dopravy v určitých částech dopravní sítě, například na mostech.

Na řidiče lze pak kromě nabídky odpovědné trasy působit také poplatky za vjezd do dané oblasti, jejichž výše by se dynamicky měnila podle momentální situace. Navíc by nabídkou šetrných tras mohla města komunikovat přímo s řidiči a reagovat na dopravní situaci bez nutnosti instalace dopravních značek.

Code the Streets je projekt sponzorovaný Evropskou unií, účastní se na něm The Future Mobility Network a vznikl ve spolupráci měst Amsterdam a Helsinky, firem TomTom a Mercedes-Benz, Aaltovy univerzity, Amsterdamského institutu pokročilých metropolitních řešení, Forum Virum Helsinki a Technické univerzity v Delftu. Testování probíhalo v obou městech do konce loňského roku a výsledky se nyní zpracovávají.

Další články