Jak si stojí 3D tisk ve střední Evropě? – díl 2

Zdroj: Pixabay
Technologie 19. 01. 2022

Jak si stojí 3D tisk ve střední Evropě? – díl 2

Tento článek vychází z analýzy společností Admasys International a 3Dwiser, která sledovala využívání profesionálního 3D tisku ve střední Evropě, konkrétně v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku. V minulém díle jsme se zaměřili na popis trhu 3D tisku ve střední Evropě a na jeho firemní využívání. V tomto díle se budeme zabývat interním a externím využitím 3D tisku a jeho samotným účelem.

Interní a externí využití 3D tisku

Okolo poloviny firem, které využívají 3D tisk, jej outsourcuje a 3D tiskárnu nevlastní.

Jako důvody nevyužívání interního 3D tisku firmy uváděly, že před nákupem 3D tiskárny si jej nejprve vyzkouší externě (57 % dotazovaných firem), dále to, že využívají 3D tisk jen okrajově (57 %), 29 % nechce do 3D tiskárny investovat, 14 % firem nemá na 3D modelování designery a 7 % firem uvedlo jiný důvod.

Při dotazu na budoucnost plných 93 % oslovených firem ze střední Evropy, které využívají 3D tisk jako externí službu, plánuje nákup 3D tiskáren. Profesionální stroje stojí v nákladech od 50 tisíc korun až do milionů, záleží tak na konkrétní potřebě firmy a jejích finančních možnostech.

Graf 1 – Úvahy o nákupu vlastní 3D tiskárny

Účel 3D tisku u firem ve střední Evropě

Firmy v Evropě nejčastěji využívají 3D tisk na prototypy, popřípadě na modely pro interní použití ve výrobním procesu. Primární použití 3D tisku je pro vývoj, testování, pro tvorbu prototypů a obecně na podporu výroby. Čtvrtina dotázaných firem primárně zkoumá, jak mohou pomocí 3D tisku zlepšit různé oblasti ve své firmě.

Dvě třetiny dotázaných firem v EU v současnosti využívají 3D tiskárnu pro malé modely a prototypy, 57% na funkční a koncové díly. Ti, kteří teprve plánují 3D tisk používat, jej považují více za prostředek pro tvorbu koncových částí než pro tvorbu prototypů.

Ve středoevropských firmách vzniká nejvíce prototypů a modelů pro vlastní potřebu v České republice (80 %) a v Maďarsku (78 %). Nejčastěji prototypy a modely na prodej se tisknou v Maďarsku (39 %). Při pohledu na dvouletou dynamiku jedině firmy v České republice dokázaly ve všech čtyřech sledovaných produktech navýšit svůj procentuální podíl.

Potvrzuje se trend, že se kromě prototypů stále více tisknou funkční a koncové díly. Od těch náhradních a podpůrných pro výrobu až po součásti, které slouží například v dále prodávaných produkčních strojích.

Tabulka 1 – Účel 3D tisku ve středoevropských firmách

28 % respondentů uvádí, že primárně zkoumají, jak by 3D tisk mohl zlepšit různé oblasti fungování jejich společnosti. Dá se říci, že firmy jsou pokročilí uživatelé, kteří se nespokojí se současnými možnostmi, ale hledají cesty, jak se dále zlepšovat.

Stále dostupnější 3D tisk špičkových materiálů – od »kosmických« kovových slitin po odolné kompozity a ultra polymery – otevřel možnosti využití aditivní výroby v nových oblastech. Společnosti mohou snadno tisknout náhradní díly pro výrobní linky i plně funkční součásti pro prodávaný stroj. To vše pod vlastní střechou, rychleji a levněji než dřív,“ říkáTomáš Soóky, jednatel společnosti 3Dwiser s.r.o.

Zdroj úplného znění průzkumu (anglicky): 3Dwiser.com/pruzkum

V příštím dílu se budeme věnovat typům 3D tiskáren a 3D technologiím.

Autor: Miroslav Oupic

Další články