Jeden operátor nahradí několik zedníků. Wienerberger obnovuje provoz a očekává stavební boom

Foto zdroj: FocusOn
Byznys Technologie 25. 03. 2024

Jeden operátor nahradí několik zedníků. Wienerberger obnovuje provoz a očekává stavební boom

Ve světě stavebnictví přichází nová éra – od energeticky nenáročných robotů až po ambiciózní plány na automatizaci výrobních procesů. V rozhovoru s Petrem Magdou, komerčním ředitelem společnosti Wienerberger, se bavíme o tom, jak robotizace a strategické investice přetvářejí tradiční průmysl a řeší nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

Na podzim loňského roku jste odstavili osm z devíti závodů a propustili 59 lidí. Nyní jste oznámili částečnou obnovu provozu. Znamená to návrat propuštěných zaměstnanců?

Ne, těch 59 lidí se v tuto chvíli do práce nevrátí, jelikož závod v Týně zůstává uzavřený. Jeho otevření plánujeme až v roce 2025 – v závislosti na vývoji trhu. Důvodem odstavení závodů byla nedostatečná poptávka, a tak jsme využili toho času k investicím.

Jaký byl hlavní důvod snížené poptávky po vašich výrobcích?

Je to celá řada faktorů, včetně inflace a drahých hypoték, které zapříčinily útlum ve stavebnictví. Každý závod se specializuje na určitý sortiment zboží a rozhodnutí, který závod odstavit, závisí na tom, jakou poptávku po kterých produktech máme.

Kdy podle vás dojde k oživení trhu?

Přesně to nevíme, ale doufáme, že v druhé polovině roku, a to v závislosti na ekonomickém vývoji a dostupnosti financování. Věříme, že v tom sehraje roli snížení úrokových sazeb a podpora stavebních úvěrů.

Jaké investice jste během odstávky závodů provedli?

Investovali jsme do modernizace a automatizace, včetně energetické účinnosti, jako jsou LNG tanky a fotovoltaické systémy. Také jsme pracovali na rozvoji stavebního robota, který by mohl řešit problém nedostatku zedníků na trhu.

Jak se tyto změny promítly do hospodářských výsledků společnosti?

Detailní výsledky za loňský rok nemohu komentovat kvůli burzovním pravidlům, ale je jasné, že výkon byl slabší než v předchozím, rekordním roce. S ohledem na očekávané oživení trhu v druhé polovině přistupujeme k tomu letošnímu s mírným optimismem.

Využili jste odstávku závodů k modernizaci a automatizaci. Jaké konkrétní kroky jste v této oblasti podnikli?

Během odstávky jsme realizovali řadu projektů zaměřených na zlepšení provozu, včetně robotizace a automatizace, energetických úspor a dalších investic. Jako příklad mohu uvést přes 100 milionů korun do modernizace zařízení v jednom z našich závodů. Dále jsme investovali do fotovoltaických elektráren a LNG tanků, což nám umožní snížit emise a zvýšit energetickou soběstačnost.

Jaké jsou další plány společnosti v oblasti modernizace a automatizace?

Kromě již realizovaných projektů pracujeme, jak už jsem říkal, na rozvoji stavebního robota. Zvládá s pomocí jednoho operátora efektivně zdít a nahradit práci několika lidí. Je to součást naší strategie pro digitalizaci a automatizaci stavebního procesu.

Jaký dopad má tento robot na trh práce a energetickou náročnost stavebního procesu?

Robotizace může pomoct vyřešit problém s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a zároveň zefektivnit stavební proces. Energetická náročnost robota je relativně nízká, což přispívá k šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí. Věříme, že tento směr bude v budoucnu pro stavebnictví klíčový.

Jak se vám osvědčil projekt v Šumperku, kde měl robot pomoci s výstavbou haly?

Byl velmi úspěšný. Robot dokázal přesně provést zdění, čímž nahradil práci několika zedníků. Využití robota na stavbě ukázalo jeho potenciál pro zefektivnění pracovního procesu. Předností robota je také energetická nenáročnost a jednoduchá transportovatelnost, což umožňuje flexibilní užití na různých stavebních projektech.

Jaký dopad má tento přístup na tradiční způsoby stavění a na trh práce ve stavebnictví?

Robotizace a automatizace stavebního procesu může zásadně změnit tradiční způsoby stavění, což přináší jak výzvy, tak příležitosti. Na jedné straně může dojít k úbytku potřeby tradičních zednických dovedností, na druhé straně se otevírá prostor pro nové profese, jako je obsluha stavebních robotů. Cílem je nejen zvýšit efektivitu a kvalitu stavebních prací, ale také přizpůsobit se změnám na trhu práce a reagovat na demografické změny. Klíčovým faktorem úspěchu bude schopnost pracovní síly adaptovat se na nové technologie a metody práce.

Jak vidíte budoucnost stavebnictví s ohledem na technologický rozvoj a změny na trhu práce?

Vidíme ji dobře. Robotizace, automatizace a digitalizace nám umožňují řešit některé z nejpalčivějších problémů odvětví, včetně efektivity, přesnosti a bezpečnosti pracovních procesů. Současně jsou to změny, které vyžadují inovativní přístup k vzdělávání a přípravě pracovních sil. Je důležité, aby se odvětví otevřelo novým technologiím a zároveň podporovalo rozvoj dovedností potřebných pro práci s těmito technologiemi. Společnosti, které se aktivně zapojí do těchto trendů a nabídnou inovativní řešení, mají šanci vyniknout a definovat směr, kterým se stavebnictví bude ubírat.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další rozhovory