Konec Sberbank v Česku

Zdroj: Pixabay
Byznys 28. 02. 2022

Konec Sberbank v Česku

Peníze uložené ve Sberbank řeší Garanční systém finančního trhu (GSFT). Výplaty musí spustit do 7 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží písemné oznámení České národní banky (ČNB) o neschopnosti banky v krizi dostát závazkům vůči klientům. Na účtu má GSFT 35 miliard korun.

ČNB dnes zahájila kroky směřující k odejmutí povolení společnosti Sberbank CZ působit jako banka. Stalo se tak kvůli zhoršení finanční situace banky v souvislosti s odlivem vkladů po vypuknutí rusko-ukrajinského konfliktu a napadení Ukrajiny Ruskem.

V souvislosti s tím ČNB vydala předběžné opatření, kterým bance zamezila nakládání s aktivy a pasivy, včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů.

Situaci ve Sberbank CZ projednala bankovní rada ČNB na svém mimořádném jednání 27. února 2022. Postup vůči Sberbank CZ probíhá v rámci tzv. režimu řešení krize, který se zabývá situací bank v selhání a navrhuje řešení, jež minimalizují dopady na ekonomiku a finanční systém.

Peníze zpět dostanou jak lidé, tak firmy

Bankovní rada vzala na vědomí, že Sberbank CZ selhává a nelze předpokládat, že by toto selhání mohlo být v přiměřené lhůtě odvráceno jinými opatřeními. Také se dá předpokládat, že zvolené řešení nebude mít dopad na stabilitu českého finančního sektoru.

Likviditní krize Sberbank CZ byla způsobena externím, geopolitickým vývojem. Jedná se tak o izolovaný a specifický problém banky, která není významná z hlediska tuzemského bankovního sektoru. Ten tak i nadále zůstává jedním z nejrobustnějších a nejstabilnějších v Evropě,“ uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok. „Česká národní banka nastalou situaci ve Sberbank CZ od počátku intenzivně řeší a činí vše pro to, aby byl dopad problémů banky na její klienty co nejmenší,“ dodal guvernér Rusnok.   

Vklady klientů ve Sberbank CZ jsou ze zákona pojištěny do výše 100 000 eur na jednoho klienta (zhruba 2,5 milionu korun). V tomto limitu se náhrady poskytují do 100 procent výše vkladu. Pojištěny jsou vklady jak občanů (fyzických osob), tak firem (právnických osob). Vklady obcí a krajů jsou pojištěny pouze v případě, že jim náleží výnosy z daní, přičemž jejich daňové příjmy nepřesahují částku odpovídající 500 000 eur (zhruba 12,5 milionu korun), a při splnění dalších zákonných podmínek.

GSFT ujišťuje, že na vyplácení má dostatek peněz

Výplatu náhrad vkladů bude organizovat Garanční systém finančního trhu (GSFT) prostřednictvím finanční instituce, kterou určí. Garanční systém musí spustit výplatu do 7 pracovních dnů od rozhodného dne, tj. ode dne, kdy obdrží písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky v krizi dostát závazkům vůči klientům. Podle informací České národní banky disponuje nyní Garanční systém finančního trhu částkou 35 miliard korun pro výplatu vkladů podléhajících pojištění.

„Garanční systém finančního trhu je připraven zahájit výplatu náhrad pojištěných vkladů podle zákona do výše 100 000 eur na jednoho klienta, jakmile obdrží příslušné oznámení České národní banky,“ řekla k řešení situace ve Sberbank CZ výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová. A dodala: „Ubezpečuji vkladatele, že Garanční systém disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků k uspokojení všech oprávněných nároků na výplatu náhrad vkladů.“

Pro banky se sídlem v České republice je orgánem pro řešení krize bank Česká národní banka. Pokud je banka součástí mezinárodní finanční skupiny se sídlem v EU, spolupracuje ČNB s Jednotným výborem pro řešení krize (Single Resolution Board – SRB) v rámci tzv. kolegia pro řešení krize. SRB je institucí zodpovědnou za řešení krizí bank v rámci bankovní unie. Vzhledem k tomu, že Sberbank CZ je součástí přeshraniční skupiny Sberbank Europe AG, byl SRB o způsobu řešení Českou národní bankou informován.

SRB dnes vydal oznámení o uvalení 24hodinového moratoria na aktivity dceřiných společností Sberbank Europe AG, které podnikají v členských zemích bankovní unie – v Rakousku, Slovinsku a Chorvatsku.

Autor: Jiří Böhm

Další články