Krach Silicon Valley Bank ovlivní i financování českých startupů

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay
Byznys 14. 03. 2023

Krach Silicon Valley Bank ovlivní i financování českých startupů

Krach Silicon Valley Bank může v krátkodobém horizontu zhoršit dostupnost finančních zdrojů nejen pro americké startupy. To by mohlo v krajním případě vyústit i v existenční ohrožení těch, kdo na její provozní a překlenovací úvěry spoléhali. Podíl Silicon Valley Bank na trhu úvěrového financování není tak zásadní, aby její problémy vyvolaly globální finanční krizi. Bankovním sektorem ale nepochybně otřesou.

Naší technologické scény by se tyto problémy ve větší míře dotknout neměly, byť jsou nám známy i české startupy, které se SVB spolupracovaly. České startupy nicméně zpravidla v mnohem větší míře spoléhají na financování ze strany fondů rizikového kapitálu nebo jiných investorů a bankovní úvěry využívají spíše v omezené míře. Pád Silicon Valley Bank nicméně může přispět ke zvýšení nervozity na trhu jako celku a vést investory k větší obezřetnosti například při ověřování životaschopnosti jimi investovaných projektů.

„Krach SVB přímo dopadá na některé naše klienty, kteří měli v bance uložené finanční prostředky či měli v brzké době získat úvěr. Zřejmě se však jedná jen o jednotky klientů, jelikož české startupy mnohem více spoléhají na financování ze strany fondů rizikového kapitálu nebo jiných investorů a bankovních úvěrů jiných bank,“ říká Tomáš Ditrych, partner advokátní kanceláře Mavericks.

Dle aktuálních zpráv má dojít ke zpřístupnění finančních prostředků všem klientům SVB. To by měl v nejbližších dnech umožnit záchranný plán amerického garančního systému pro klienty americké SVB a převzetí britské pobočky bankou HSBC. Tyto kroky by tak mohly přispět ke stabilizaci a zklidnění nynější situace.

Haló na české technologické scéně

Téma řeší celá česká technologická scéna. Všichni také pozorují, jak se americká a britská vláda s krachem SVB vypořádávají, jelikož to poskytuje určité vodítko, jaký může být jejich přístup v případě krachů dalších finančních institucí. Na to se pak společnosti mohou připravit a učinit preventivní kroky, aby se jich tyto situace případně dotkly co nejméně.

Vliv na české startupy

Startupy a investoři samozřejmě pozorně sledují aktuální dění. „Situace se může negativně projevit na procesu financování kvůli panice a nervozitě na trhu, které krach SVB působí. Některé české startupy zvažují alternativní financování“ uvádí Ditrych a dodává, že investoři budou velmi pravděpodobně více obezřetní při ověřování životaschopnosti jimi investovaných projektů a pokud jde o výši a valuaci jimi poskytovaných investic.

Podle odborníků bude mít krach SVB na startupový ekosystém spíše krátkodobý dopad. SVB nabízela technologickým společnostem unikátní úvěrové produkty, což nyní může pro její klienty znamenat problém v zajištění financování z jiných zdrojů. Z dlouhodobého hlediska lze pak předpokládat vyšší obezřetnost ze strany poskytovatelů úvěrů rizikovým společnostem či vyšší regulaci ze strany jednotlivých států.

„Startupy by měly sledovat aktuální dění a snažit se minimalizovat rizika spojená s vývojem trhu. Měly by také diverzifikovat své finanční portfolio tak, aby nebyly závislé jen na jedné instituci, jejíž krach by mohl znamenat ohrožení jejich činnosti,“ uzavírá Dytrich.

Autor: Alena Burešová

Další články