Navzdory nedostatku oborových expertů bude odbavení objednávek rychlejší

Zdroj: Gebrüder Weiss
Byznys 20. 11. 2021

Navzdory nedostatku oborových expertů bude odbavení objednávek rychlejší

Zvýšení efektivity a zjednodušení procesů je jediná cesta, jak pracovat s nedostatkem expertů na trhu dopravců, tvrdí Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu ve společnosti Gebrüder Weiss.

Vaše nové prostory v jenečském skladu budou zahrnovat i nákladní místa prodlouženého typu, která usnadňují nakládku nižších vozidel, a tak i celkový koncept dovážek koncovému zákazníkovi. Jedná se o přípravu na Vánoce?

Rozvojové plány GW jsou dlouhodobé, nelze tedy říci, že by předvánoční sezóna byla hlavním důvodem k jejich realizaci. Je ale pravda, že plán výstavby byl nastaven tak, aby převzetí obou inovovaných terminálů přišlo ve správný okamžik. Tedy před začátkem vánoční špičky.

Navýšení počtu překládkových ramp bylo plánováno s cílem zrychlit a zefektivnit obrátku zboží a odbavit ve stejný čas větší množství vozidel. Rampy usnadňující nakládku malých vozidel jsme budovali z důvodu rostoucího významu B2C.

Jaká je největší přidaná hodnota rozšíření prostor? Jde o rychlost odbavování, nebo jednoduše nedostatek místa pro všechny objednávky?

Od obojího trochu. Počet zásilek, který jsme schopni odbavovat v jeden časový okamžik, souvisí mimo jiné také s prostorem, který máme k dispozici. Větší výměra překládkových skladů tedy příznivě ovlivňuje celkový počet zásilek, které jste schopen odbavit, rychlost jejich odbavení a zároveň také efektivitu provozu.

Zdroj: Gebrüder Weiss

Mimo jiné rozšiřujete i sklad v Syrovicích u Brna, vnímáte zvyšování kapacit jako důsledek nárůstu e-commerce?

Jak jsem již zmínil, rozvoj našich terminálů je součástí procesu, který je plánován v několikaletém předstihu. Do procesu plánování se promítá i vývoj B2C. Gebrüder Weiss je jedním z největších poskytovatelů doručovacích služeb v segmentu velkých zásilek, nárůst zájmu o doručování koncovým uživatelům je jednou ze složek našeho celkového růstu.

Kolik pracovních míst přinesou obě rozšíření?

Snažíme se jít spíše cestou vyšší efektivity a maximálního zjednodušení procesů. V současné chvíli, kdy je pracovníků na dopravním trhu nedostatek, je to myslím jediná správná cesta.

Víme, že vaše společnost jde naproti koncepci udržitelného rozvoje – jaké kroky podnikáte?

Udržitelnost je pro GW jednou ze 4 základních firemních hodnot. Naše společnost si stanovila vlastní plán k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030. O něj se opírá celá řada již existujících, ale také nových projektů a aktivit. Patří mezi ně výstavba solárních elektráren na střechách našich logistických hal, převádění silniční dopravy na železnici (OCC), testování a využívání nákladních vozidel s alternativními pohony v reálných podmínkách nebo nový projekt vyčíslení emisí CO2 na každou realizovanou přepravní zakázku. Tuto informaci sdílíme s našimi zákazníky. Přispíváme tak nejen k informovanosti, ale také k přijetí nejrůznějších opatření. Nejen na naší straně, ale také u našich klientů z různých průmyslových odvětví. 

Autor: Matouš Mareš

Další články