Mirek Mejtský: Ukrajinci a Rusové nyní nemohou žádat o česká víza

Zdroj: Petyovský & Partners
27. 02. 2022

Mirek Mejtský: Ukrajinci a Rusové nyní nemohou žádat o česká víza

Velvyslanectví České republiky v Kyjevě a konzulát ve Lvově byly uzavřeny. Vzhledem k tomu, že žádosti o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu musejí být podány na velvyslanectví nebo na konzulátu České republiky, nebudou ukrajinští občané od dnešního dne moci podávat žádosti o víza České republiky, říká Mirek Mejtský ze společnosti Petyovský & Partners.

A co v případě, že ukrajinský občan žádost již podal? Pokud již byla žádost podána, odbor azylové a migrační politiky bude pokračovat ve schvalovacím procesu. Nicméně pokud se jedná o žádosti o dlouhodobá víza, ta je nutné si vyzvednout na velvyslanectví nebo na konzulátu, u nichž byla žádost podána. Pokud jde o povolení k pobytu (např. zaměstnanecké karty, modré karty, slučování rodin), může být povolení k pobytu vyzvednuto na odboru azylové a migrační politiky v České republice.

Díky bezvízovému styku pro ukrajinské občany, kteří mají biometrický pas, může žadatel o dlouhodobý pobyt přijet (pokud je to možné) do České republiky a čekat na schválení a vyzvednutí povolení k pobytu na území České republiky.

Podle nejnovějších informací bude možné si dlouhodobé vízum (jakmile bude schváleno) vyzvednout na určeném velvyslanectví České republiky v době, kdy budou zastupitelské úřady České republiky uzavřeny. 

A co když si lidé připravovali žádost k podání, ale velvyslanectví bylo mezitím uzavřeno, co v takové situaci dělat? Podle platných zákonů není možné podat první žádost o dlouhodobé vízum a/nebo dlouhodobý pobyt v České republice ani na velvyslanectví České republiky v jiném státě než na Ukrajině (s výjimkou případů, kdy ukrajinští občané mají povolení k dlouhodobému pobytu v jiné zemi).

Nicméně jsme promysleli, připravili a navrhli vládě dvě řešení této situace v rámci platných zákonů:

  • vládní program, který umožní ukrajinským občanům bez povolení k pobytu podat žádost v České republice,
  • zahrnout Ukrajinu na seznam států, jejichž občané mohou podat žádost na jakémkoliv velvyslanectví České republiky dle Nařízení vlády 429/2010 Sb.

Během dne jsme obdrželi informaci, že odbor azylové a migrační politiky připravuje řešení této situace a ukrajinským občanům lze doporučit, aby přijeli do České republiky. Toto řešení ještě není v platnosti, ale odbor azylové a migrační politiky slíbil, že bude zavedeno předtím, než uplyne lhůta 90 dní, kdy není potřeba vízum.

Ukrajinští občané, kteří aktuálně pobývají v České republice.

Byl jsem / náš zaměstnanec byl povolán do ukrajinské armády, co je třeba udělat? Dostali jsme informaci od Ministerstva obrany České republiky, které si vyžádalo potvrzení od Ministerstva obrany Ukrajiny, že ukrajinští občané, kteří pobývají v cizině na základě jakéhokoliv typu povolení k pobytu, a to i na základě dvojího občanství, musí uposlechnout povolávací rozkaz, neuposlechnutí tohoto rozkazu bude považováno za vlastizradu.

Jsem/náš zaměstnanec je v České republice na základě krátkodobého víza / bezvízového režimu, jehož platnost brzy vyprší, co je třeba udělat? Pokud povolení k pobytu v České republice vyprší ve lhůtě kratší než 14 dní, bude nutné navštívit odbor azylové a migrační politiky, kde bude možné podat žádost o zvláštní druh dlouhodobého víza z důvodu přetrvávajícího konfliktu na Ukrajině.

Ministerstvo vnitra / odbor azylové a migrační politiky spustily nové internetové stránky s informacemi pro ukrajinské občany a infolinku. Internetové stránky a kontakty na infolinku lze nalézt na tomto odkazu.

Rusko

Konzuláty České republiky v Petrohradě a v Jekatěrinburgu byly dnes uzavřeny a ruským občanům se zakazuje podávat žádosti o víza na velvyslanectví i konzulátech České republiky.

Co to znamená? Velvyslanectví České republiky v Moskvě zůstává otevřené, ale nebude přijímat žádné žádosti o víza a/nebo dlouhodobý pobyt ruských občanů, stejně jako žádný zastupitelský úřad České republiky, který je otevřený.

A co v případě, že ruský občan žádost již podal? Žádost nebude odborem azylové a migrační politiky až do odvolání zpracována.

Ruští občané, kteří aktuálně pobývají v České republice.

Ruských občanů, kteří pobývají v České republice na základě jakéhokoliv typu dlouhodobého pobytu nebo povolení k trvalému pobytu, se zákaz podávání žádostí na české zastupitelské úřady netýká. Všechny podané žádosti i žádosti, které budou teprve podány na odbor azylové a migrační politiky, budou zpracovány normálně bez překážek.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články