O 100 tisíc přijdou kvůli konsolidačnímu balíčku středně příjmoví zaměstnanci s malými dětmi

Foto zdroj: FocusOn
Byznys 15. 12. 2023

O 100 tisíc přijdou kvůli konsolidačnímu balíčku středně příjmoví zaměstnanci s malými dětmi

Nově upravený konsolidační balíček začne platit od ledna roku 2024 a přinese mnoho změn. Dotkne se volnočasových aktivit, práce na dohodu i školkovného. „Konsolidační balíček nenese mnoho příjemných překvapení,“ říká Robert Bezecný, daňový expert a partner společnosti Petyovský a Partners.

Prvním problémem je zrušení slevy na školkovné. „Spočívá v tom, že si od daňové povinnosti mohou fyzické osoby odečítat zaplacené školkovné za děti, které navštěvují předškolní zařízení,“ říká Bezecný. Druhým je sleva na dani na vyživovanou manželku nebo manžela, kterou si mohou uplatnit pouze poplatníci s malými dětmi do tří let. „Bude vždy záležet na konkrétních případech – jestli pracují v rodině oba dva. Také jak staré jsou děti,“ vysvětluje Bezecný. Celkově by rodiny mohly přijít až o 40 tisíc korun ročně.

Balíček zasáhne také do nemocenské

Změn je mnoho, patří k nim i snížení progresivního zdanění. „Snižuje se z necelých dvou milionů korun. Pro letošní rok, během kterého nastupovala progrese 23 %, klesne až na 1,5 milionu. Pokud bychom do středně příjmové skupiny zařadili i zaměstnance nebo fyzické osoby s příjmy kolem 120 000 korun, na ty by to poté samozřejmě dopadalo ještě dále. Rozdíl na dani je přibližně dalších 40 000 korun ročně,“ objasňuje Bezecný.

Drobné korekce se dotknou i nemocenského pojištění pro zaměstnance. Jedná se o zvýšení o 0,6 % z vyměřovacího základu. Od ledna 2024 se tak celkové odvody na sociální pojištění u zaměstnance zvýší na 7,1 z 6,5 %. „Určitě to není málo, ale zase nejde až o tak velkou částku, aby vyloženě negativně ovlivnila tuto skupinu,“ říká Bezecný s tím, že rodinám zůstane méně peněz.

Maximální cena stravenky se změní, za 107 korun si nic nedáte

S balíčkem přichází na řadu sjednocení různých forem stravování. Zaměstnavatel nemá povinnost hradit zaměstnancům stravování na pracovišti. Maximální výše příspěvku bude zastropovaná na 70 % hodnoty stravného pro státní sektor při pracovní cestě 5–12 hodin. 

„Změny se dotýkají také osob samostatně výdělečně činných, kdy se jim mění sociální a zdravotní pojištění – respektive zvyšují se jim minimální odvody. To bude mít samozřejmě dopady na tzv. paušální daň. Zaměstnanci by mohli být nepříjemně překvapení u stravenek a volnočasových benefitů, popřípadě i ze zrušení možnosti uplatňovat a poskytovat zaměstnancům dary do 2 000 korun. To jsou všechno opatření, která mohou velmi tvrdě dopadnout na sektor zaměstnanců,“ upozorňuje na další změny Bezecný.

Stát myslí i na náklady při práci z domova

Další změna padá na volnočasové aktivity. Může se jednat o příspěvky do kafeterií, využití podnikových chat nebo týmové akce. „Od 1. ledna 2024 se zavádí maximální hodnota volnočasových benefitů, a to ve výši jedné poloviny průměrné mzdy. Průměrná mzda pro rok 2024 bude 43 900 korun – polovina z toho je nějakých 21 980 korun. Pokud budou volnočasové benefity poskytovány nad tuto hranici, budou opět představovat zdanitelný příjem zaměstnance, který není možné od daně osvobodit,“ dodává Bezecný.

Home office se stal běžnou součástí pracovní doby. Nově na něj myslí i novela zákoníku práce, která zavádí náhrady za práci z domova. „Zavádí se tam tzv. hodinový paušál, který je teď 4,30 koruny za hodinu. Ten by měl zaměstnavatel poskytovat pracovníkům,“ vysvětluje Bezecný. Je ale nutné sledovat hodiny, které zaměstnanec tráví doma.

Dohodáři, pozor, mění se pravidla 

Zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce budou od 1. července 2024 nově podléhat účasti na nemocenském pojistném. A to pokud jejich příjem ze všech dohod u jednoho zaměstnavatele překročí částku ve výši 25 % průměrné mzdy (10 500 korun v roce 2024) nebo ze všech dohod u vícero zaměstnavatelů částku 40 % průměrné mzdy (17 500 korun v roce 2024). 

V případě dohod u vícero zaměstnavatelů část pojistného na sociální zabezpečení, které hradí zaměstnanec ve výši 7,1 %, bude odvádět sám za sebe. Povinnost odvodu zdravotního pojištění za zaměstnance je zatím stále na zaměstnavateli. „Forma, která byla zvolena, mi přijde velmi prapodivná. Zejména s ohledem na situace, kdy zaměstnavatel do určité míry i určitého času vůbec nebude vědět, jestli on je tím zaměstnavatelem, který má dohodáře, a bude za něj odvádět sociální a zdravotní pojištění, anebo jestli je to v daném měsíci někdo jiný,“ dodává na závěr Bezecný.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další rozhovory