Od fosilních paliv se přejde k biopalivům. Teprve pak k elektřině nebo vodíku

Zdroj: Spring Global Delivery Solutions
Ekologie Lidé 22. 06. 2024

Od fosilních paliv se přejde k biopalivům. Teprve pak k elektřině nebo vodíku

Obnovitelnou naftu mohou řidiči tankovat do svých vozidel už i v České republice. Jaké jsou její výhody, jak promění podobu logistiky a pomůže v boji s klimatickými změnami, nám v rozhovoru přibližuje Thijs Boel, výkonný ředitel pro Evropu ve společnosti Spring Global Delivery Solutions.

Co přesně jsou biopaliva? A jak se vyrábějí?

Biopaliva jsou paliva získávaná z rostlinných olejů, odpadů, zbytků a dalších organických materiálů. Pokud se zaměříme konkrétně na obnovitelnou naftu, tzv. HVO100, lze ji vyrábět z různých vstupních surovin, pocházejících z celého světa. Naší prioritou je zajistit prokazatelnou udržitelnost námi nakupovaného biopaliva, tedy aby obsahovalo výhradně odpadní produkty. Například se vyhýbáme použití jakýchkoli materiálů vhodných ke spotřebě.

Proč jsou biopaliva považována za ekologičtější alternativu k tradičním palivům?

Používání HVO100 má za následek až o 90 % nižší emise CO2 ve srovnání s tradičními palivy. Něco podobného platí i o jejich výrobě. Fosilní paliva se získávají ze země poté, co tam ležela po miliony let. Jejich těžba je proces, který je vysoce znečišťující a při kterém se do atmosféry uvolňuje značné množství CO2. Naproti tomu HVO100 se vyrábí ze surovin, a výrobní proces HVO100 je proto méně znečišťující.

Jaké jsou hlavní výhody biopaliv?

Pro každého, kdo jezdí autem s naftovým motorem, může být tankování biopaliva místo běžného fosilního paliva poměrně snadným, ale účinným způsobem, jak snížit emise CO2. HVO100 také produkuje méně emisí škodlivých látek, jako jsou oxidy dusíku a partikulární látky.

Jak se používání biopaliv konkrétně projeví na životním prostředí?

Ke zmírnění a nakonec i zastavení globálního oteplování je zapotřebí výrazné snížení emisí CO2. To platí také o boji proti naléhavým problémům, jako je změna klimatu, stoupající hladina moří a ztráta biologické rozmanitosti. Odvětví dopravy se na celosvětových emisích podílí 16,2 %. S očekávaným růstem přeshraničního elektronického obchodu je potřeba přijmout závažnější opatření. HVO100 nabízí okamžitý dopad. Jako odvětví logistiky máme potenciál výrazně přispět ke změně situace. Proto jsme zavedli administrativní normu pro míchání HVO100 s běžnou naftou, což nám umožňuje používat ji pro veškerou naši mezinárodní dopravu. Tento krok nejen zvyšuje udržitelnost evropské silniční dopravy, ale je také příkladem pro ostatní logistické společnosti.

A může skutečně přechod na biopaliva ovlivnit ekonomiku a náklady na provozování vozidla?

HVO100 lze míchat s běžnou naftou i používat v čisté formě a bezproblémově tankovat v jakémkoli naftovém vozidle. Nemá žádné negativní důsledky pro automobily, ve kterých je použito. Je to proto, že složení HVO100 je na rozdíl od některých jiných biopaliv totožné se složením běžné motorové nafty. Neplatí to tedy pro všechna biopaliva, ale konkrétně HVO100 nemá negativní vliv na výkon vozidla.

Jak důležitá jsou biopaliva pro budoucnost dopravy? Mluví se spíše o elektřině, případně vodíku.

Odklon od fosilních paliv směrem k biopalivům vnímáme jako jednu z fází přechodu k udržitelnému rozvoji. Očekáváme budoucnost, kdy jízda a mobilita budou zcela bez emisí, především prostřednictvím elektromobilů a možná i vozů na vodík. Elektrická a vodíková vozidla, zejména nákladní, však zatím nejsou na dostatečném stupni vývoje. To se týká jak samotných vozidel (dojezd), tak potřebné infrastruktury. Dokud se elektrické nákladní automobily nestanou reálnou možností, budeme i nadále využívat biopaliva s nadějí, že ostatní budou dělat totéž, abychom minimalizovali naše emise.

Jaká bude dostupnost a cena biopaliv?

Doufáme a opatrně očekáváme, že v příštích letech dojde k rychlému nárůstu poptávky po biopalivech, což povede k odpovídajícímu zvýšení jejich dostupnosti. O ceně je těžké něco říci. HVO100 je dražší než běžná nafta. V současné době vidíme, že jeho ceny mají k běžné naftě přirážku 10–20 %. Podobně jako u tradičních pohonných hmot vykazují výkyvy. Vzhledem k jejich volatilitě a závislosti na různých faktorech je však náročné přesně předpovídat budoucí vývoj cen.

Jaké jsou nejčastější obavy lidí v souvislosti s používáním biopaliv?

Týkají se zpravidla toho, že tato paliva mohou být vyráběna ze surovin, které nejsou získávány odpovědným způsobem. Například z palmového oleje, který má značně negativní dopad na životní prostředí, protože se často vyrábí v oblastech, kde jsou kvůli palmovým plantážím ničeny deštné pralesy. Další častou obavou spotřebitelů je, že HVO100 nepůjde použít ve vozidle s naftovým motorem. To však není pravda. Můžete jej tankovat do naftových vozidel, aniž by došlo k jejich poškození.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další rozhovory