Češi si oblíbili vybírat peníze z bankomatů bezkontaktně

Zdroj: Euronet
Byznys 25. 03. 2022

Češi si oblíbili vybírat peníze z bankomatů bezkontaktně

Skoro polovina výběrů z bankomatů z českých platebních karet probíhá bezkontaktně, což je šestkrát více než v případě výběrů ze zahraničních karet používaných v České republice. Potvrzuje se tak, že Češi patří ke světové špičce z pohledu obliby bezkontaktních plateb i výběrů.

Koronavirové restrikce pomalu mizí, a tak je možnost se zamyslet a vyhodnotit, na co měla pandemie vliv – například na způsob používání bankomatů. Vedle bezkontaktních plateb urychlila pandemie také nástup bezkontaktních výběrů. Bezkontaktní karty patří k nejbezpečnějším nejen z pohledu rizika přenosu virů, ale i v rámci zabezpečení.

Nárůst o 36 % za tři roky

Na konci roku 2018 byl v České republice podíl bezkontaktních výběrů z bankomatů u českých držitelů karet na úrovni 6 procent, což bylo srovnatelné s poměrem bezkontaktních výběrů u zahraničních držitelů karet, který se pohyboval ve výši 5 procent.

V loňském roce však už byl u českých platebních karet tento poměr ve výši plných 42 procent, což je navýšení více než šestinásobné. Zatímco u zahraničních platebních karet použitých v České republice se tento poměr stále pohybuje okolo 5 procent. Potvrzuje se tedy, že změna chování v koronavirové době měla u českých držitelů karet na bezkontaktní výběry velký vliv. A nic nenasvědčuje tomu, že by u nich Češi už nechtěli zůstat.

Euronet zaznamenal obrovské propady tržeb

Velmi výrazně se covidová doba také podepsala na počtu transakcí uskutečněných v bankomatech. V jednotlivých kvartálech byly v počtu transakcí velké výkyvy, které závisely na tom, jak příslušná pandemická opatření vznikala nebo se rušila. Kvůli koronaviru se propadly výběry z bankomatů o desítky procent, u zahraničních karet až o 95 procent.

Co se týká bankomatů v České republice, tak na domácích transakcích, tedy u českých karet, jsme tratili 10 až 40 procent, zatímco na cizích transakcích, tedy u zahraničních karet, 70 až 95 procent,“ uvádí Ondřej Kozák, ředitel společnosti Euronet, která provozuje mezinárodní síť poskytující bankomaty.

Dlouhodobě sledujeme pozvolný – ročně řádově do pěti procent –, zato konstantní růst průměrné výše výběru. Tato výše výběru se neliší, jestli se vybírá standardně, nebo bezkontaktně. Počty transakcí se velmi těžko vyhodnocují, protože do toho vstupuje velmi výrazně faktor rozšiřování naší vlastní sítě a také pohyby u konkurence, což ovlivňuje výkonnost na úrovni jednotlivých bankomatů. A koronavirus za poslední dva roky zbořil úplně všechno,“ dodává Kozák.

Koronavirus se na celkovém počtu bankomatů v České republice nijak výrazně neprojevil. Společnost Euronet Services sice snížila počet svých bankomatů o třicet kusů, ale to bylo ve větší míře dáno strategickou změnou lokací, kdy začal Euronet bankomaty provozovat také v malých českých obcích. Jakmile však celosvětové podmínky dovolí, plánuje společnost silnou expanzi. Nyní Euronet globálně provozuje 650 bankomatů.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články