Poprvé se v Česku bude celoročně vyrábět zelený vodík ve Frýdku-Místku

Zdroj: Veolia
Ekologie 29. 10. 2023

Poprvé se v Česku bude celoročně vyrábět zelený vodík ve Frýdku-Místku

Společnost Veolia spustila přípravu pilotního projektu produkce zeleného vodíku ve své teplárně ve Frýdku-Místku. Výrobu vodíku firma plánuje i na dalších místech – třeba v Krnově nebo Přerově.

Podle společnosti Veolia Energie se jedná o jediný vodíkový projekt v České republice, který jako první získal dotaci z Inovačního fondu EU na podporu čistých technologií.

„Zavádění pokročilých technologií považujeme za důležitou součást přechodu na čistší zdroje energie a vodík je jedním z nich. Na možnosti jeho výroby a využívání pracujeme už více než dva roky a nyní se posouváme k realizaci pilotního projektu. Naší výhodou je, že můžeme v některých teplárnách vyrábět ekologický zelený vodík bez produkce emisí CO2 celoročně, a to navíc s vysokou účinností využívající specifika teplárenského provozu,“ uvedl Reda Rahma, ředitel skupiny Veolia Energie v ČR.

Vodík sehraje v nadcházejících letech důležitou roli v takzvané dekarbonizaci světové ekonomiky a sází na něj i Moravskoslezský kraj. Proto Veolia spolupracuje na platformě Vodíkového klastru s krajem, Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a dalšími subjekty s cílem společnými aktivitami nastartovat vodíkovou ekonomiku v Moravskoslezském kraji. 

„Úkolem klastru je koordinovat jednotlivé vodíkové projekty tak, abychom vytvořili souvislou vodíkovou ekonomiku jako nový, vysoce sofistikovaný sektor hospodářství a transformovali náš průmysl do nové moderní podoby. Jsem rád, že se Veolia stává stěžejním hráčem v našem záměru vybudovat první české vodíkové údolí a rozvíjet výrobu a využívání vodíku,“ řekl Jakub Unucka, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Vyrobený vodík zajistí provoz 30 vodíkových autobusů a 6 vodíkových vlaků

Pilotním projektem bude výroba zeleného vodíku elektrolýzou za pomoci elektřiny generované z obnovitelných zdrojů v teplárně společnosti Veolia Energie ve Frýdku-Místku. Počítá se s energií ze slunce a biomasy, která je v teplárně využívána pro kombinovanou výrobu tepla pro město a elektřiny – ta bude sloužit pro výrobu vodíku. Vyrobený vodík by měl primárně „ozelenit“ dopravu. 

„Při plném výkonu elektrolyzér vyrobí až 270 tun vodíku za rok. Tento objem může zajistit provoz 30 vodíkových autobusů nebo 6 vodíkových vlaků, případně může sloužit jako náhrada šedého vodíku v průmyslové spotřebě,“ doplnil manažer projektu ze skupiny Veolia Arnošt Gross. Pilotní projekt poslouží také k otestování a optimalizaci technologie a získání dat a poznatků pro budoucí rozvoj.

Výroba zeleného vodíku se rozjede v roce 2026

Aktuálně Veolia připravuje dokumentaci pro územní a stavební povolení a další potřebné náležitosti investiční akce. Samotná výstavba 2MW elektrolyzéru by měla probíhat v roce 2025 a spuštění výroby je v plánu začátkem roku 2026. Tento záměr získal grant z Inovačního fondu EU a stal se tak vůbec prvním vodíkovým projektem v České republice, který bude dotovaný z tohoto fondu. 

„Výroba obnovitelného vodíku ve Frýdku-Místku i inovativní chlazení baterií v závodu Žebrák jsou důkazem, že i u nás máme skvělé technologie, které mohou zásadně přispět ke snížení emisí, a proto si zaslouží tuto pomoc při uvedení do praxe. Je to důležitý signál, že investovat do nízkouhlíkových řešení má smysl,“ uvedl už dříve tehdejší ministr životního prostředí Marian Jurečka v tiskové zprávě k přelomovému okamžiku pro české projekty na čistou energii.

Vodík by se mohl vyrábět i v Krnově nebo Přerově

Propojení výroby vodíku se stávajícími teplárenskými technologiemi, případně doplněnými o další využití obnovitelných zdrojů, má řadu výhod. Jednak půjde zelený vodík vyrábět spolehlivě po celý rok, může ale také poskytovat podpůrné služby potřebné k vyvažování výkyvů v elektrické síti. Výhodou je rovněž fakt, že odpadní teplo vzniklé při výrobě vodíku lze využít v rámci kogeneračního teplárenského cyklu, což přispěje k dalšímu zefektivnění výroby. 

Do budoucna Veolia plánuje výrobu vodíku i v dalších svých teplárnách, například v Krnově a v Přerově. Vyrobený vodík může být spotřebováván na vodíkových čerpacích stanicích, případně dopravován velkokapacitní dopravou k dalšímu využití. Veolia bude při budování nových technologií spolupracovat s místními firmami, dopravci, vzdělávacími institucemi, a také s městy i kraji.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články