Poptávka po IT službách je podle vývojářské společnosti až dvojnásobně vyšší než v uplynulých 2 letech

21. 09. 2020

Poptávka po IT službách je podle vývojářské společnosti až dvojnásobně vyšší než v uplynulých 2 letech

Firma BOOTIQ vytváří komplexní IT projekty pro známé korporace i začínající startupy. Stejně jako jiné subjekty na trhu se i ona musela v uplynulých měsících vyrovnávat s důsledky pandemie koronaviru. A při jednání se zákazníky vypozorovala znatelný a potěšitelný posun k digitalizaci řady řešení.

Z pohledu BOOTIQ měla pandemie koronaviru dopad na dvě oblasti. V retailu ubylo 10 % klientů, v automotive odpadlo až 40 % zakázek a firmy zastavily výběrová řízení na nové projekty. Většina těchto klientů však následně obnovila spolupráci, takže úbytek oproti stavu před karanténou byl pouze v jednotkách procent.

Menší část klientů z opatrnosti zastavila projekty, které pro ně nebyly klíčové, nebo dokonce využili volných vývojářských kapacit na trhu a vytvořil si vlastní oddělení,“ tvrdí CEO společnosti Marcel Červený.

Návrat k původním byznys plánům

Firmy se vrací ke svým původním byznys plánům, které měly před vypuknutím pandemie koronaviru. „Zhruba polovina současných klientů se i přes dobu dovolených snaží dohnat produktový a technologický vývoj. S tím souvisí navázané byznysové cíle platné před vypuknutím pandemie,“ komentuje situaci Červený.

Novinkou ve světě zakázkových vývojářských studiích je výrazně zvýšená poptávka výrobních, strojírenských ale i průmyslových a dalších ryze B2B firem, které si začínají uvědomovat potřebu digitalizace.

Zdroj: Pixabay

V posledních měsících je z pohledu BOOTIQ poptávka po IT službách až dvojnásobně vyšší, než jak tomu bylo v posledních dvou letech. A to zejména díky stále rostoucím investicím do digitalizace, hlavně do podpory prodejů, vzdělávání a home office,“ potvrzuje Marcel Červený.

Zájem o digitalizaci už před koronou

Zvyšující se zájem B2B firem o digitalizaci některých ze svých procesů začal BOOTIQ ve větším měřítku pozorovat již loni. To se jednalo především o firmy provozující B2B obchodní sítě a portály nebo logistiku.

Vedle webových stránek, které řada průmyslových a dalších B2B podniků neudržovala v souladu s nejnovějšími trendy, dochází postupně také na implementaci nástrojů vzdálené komunikace a řízení projektů nebo dodavatelských řetězců.

Motivace těchto firem je dnes hnána především potřebou obstát ve světě, který zažily v posledních měsících. Jednoduše se ukázalo, že jim chyběla řada procesů nebo systémů. Naopak katanténa ukázala, že část práce, především po obchodní stránce, je možné udělat online. B2B firmy tak nyní dohánějí to, co ve světě e-commerce, startupů, technologických firem a nadnárodních korporátů funguje již léta,“ uzavírá své úvahy Červený.

Autor: Tomáš Vrána

Další články