;

Přínos koronavirové krize v robotice

Články 11. 06. 2020

Přínos koronavirové krize v robotice

Koronavirová krize ukazuje, jak důležité je v moderním světě použití robotů. Nezbytné je tedy podporovat výzkum a vývoj robotických technologií, a to především finančně. Tuto skutečnost si uvědomují vlády jednotlivých zemí. To, jaké cíle si v této otázce jednotlivé světové robotické velmoci stanovily, shrnula ve své zprávě Robotické výzkumné a vývojové programy ve světě („World Robotics R&D Programs“) Mezinárodní federace robotiky (International Federation of Robotics; IFR). 

„Každý stát má svůj specifický robotický program založený na jeho specifickém pozadí a historii,“ říká profesor Jong-Oh Park, místopředseda a člen představenstva Výzkumné komise IFR. „Proto vidíme, že robotické programy vytvořené světovými robotickými velmocemi mají velmi rozdílné strategické cíle“.

Strategický plán Vyrobeno v Číně 2025 (Made in China 2025) představuje vylepšení výrobních schopností čínského průmyslu. Robotiku zahrnuje mezi deset nejdůležitějších průmyslových odvětví. Plán rozvoje robotického průmyslu představuje cíle pro Čínu v roce 2020, plánuje vyvinutí tří až pěti robotických výrob schopných obstát ve světové konkurenci, vytvoření osmi až deseti průmyslových klastrů, obsadit 45% podílu domácího trhu špičkovými čínskými roboty a zvýšit koncentraci robotů na 100 robotů na 10 000 zaměstnanců. Statistická ročenka Světová robotika (World Robotics) vydaná IFR ukazuje, že Čína dosáhla hustoty 140 robotů na 10 000 zaměstnanců ve výrobním průmyslu v roce 2018. V roce 2019 čínská vláda investovala 577 milionů amerických dolarů (USD) do vývoje inteligentních robotů. 

Ilustrační foto, zdroj: ABB

Japonsko světovým centrem pro inovace robotů

Nová robotická strategie Japonska (The New Robot Strategy in Japan) je klíčovou politikou strategie růstu abenomiků. Rozpočet vyčleněný na robotiku na rok 2019 byl zvýšen na 351 milionů USD s cílem učinit z Japonska světové centrum pro inovace robotů. Akční plán zahrnuje výrobu stejně jako důležitá odvětví služeb, například zdravotnictví, zemědělství a infrastrukturu. Podle statistické ročenky Světová robotika od IFR je Japonsko světovou jedničkou ve výrobě průmyslových robotů a v roce 2018 dodalo 52% celosvětové nabídky. 

Korejský zákon o vývoji inteligentních robotů a podpoře dodávek (The Intelligent Robot Development and Supply Promotion Act) zamýšlí robotický průmysl rozvinout ve stěžejní průmysl další průmyslové revoluce. Třetí základní plán pro inteligentní roboty (The 3rd basic plan for Intelligent Robots) vydaný v roce 2019 představuje systematický výběr a koncentraci slibného veřejného a soukromého sektoru. Oblasti, na které se zaměřuje, jsou výrobní obchod, vybrané oblasti robotických služeb (včetně zdravotní péče a logistiky), klíčové komponenty nové generace a software klíčových robotů. Rozpočet na rok 2020 vyčleněný na otázky související s robotikou činí 126 milionů USD. Statistická ročenka Světová robotika uvádí, že v Korejské republice v roce 2018 vzrostl počet provozních průmyslových robotů na zhruba 300 000, což představuje přibližně 10% nárůst. Během pěti let se počet robotů v provozu zdvojnásobil, po Japonsku a Číně se tak Korea zařadila na třetí místo robotických velmocí.

Robotika v EU 

Projekty robotiky financované programem Horizont 2020, osmým rámcovým programem Evropské unie, představují širokou škálu témat výzkumu a inovací – od výroby, komerčního a zdravotnického využití po spotřební, dopravní a zemědělsko-potravinářskou robotiku. Prostřednictvím tohoto programu poskytuje Evropská Komise odhadem 780 milionů USD na výzkum a inovace robotiky na sedmileté období. Hlavní témata pracovního programu 2018–2020 se týkají digitalizace průmyslu prostřednictvím robotiky, robotických aplikací v perspektivních nových oblastech a robotických klíčových technologií, jako je umělá inteligence a kognitivní mechatronika, sociálně kooperativní interakce člověka s robotem a modelové návrhové a konfigurační nástroje s celkovým rozpočtem 173 milionů USD.

Ilustrační foto, zdroj: Universal Robots

V rámci své high-tech strategie (High-Tech Strategy) Německo podporuje využívání nových digitálních technologií v průmyslu a administrativě. Program „PAiCE“ s rozpočtem na financování ve výši 55 milionů USD na pět let klade důraz na rozvoj digitálních průmyslových platforem a spolupráci mezi společnostmi, které tyto platformy využívají. Německo je světovým pátým největším trhem s roboty a největším v Evropě, následované Itálií a Francií. V roce 2018 se počet prodaných robotů zvýšil o 26 % na téměř 27 000 jednotek, což je víc než kdy dřív. 

Ani USA nespí

Ve Spojených státech amerických byla založena Národní robotická iniciativa (The National Robotics Initiative; NRI) za účelem základního výzkumu a vývoje robotiky podporovaného vládou USA. Hlavní cíle se zaměřují na základní vědu, technologie a integrované systémy potřebné k dosažení vize všudypřítomných spolupracujících robotů pomáhajících lidem v každém aspektu života. Kromě toho je v NRI podporována spolupráce mezi akademickou obcí, průmyslem, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty. Rozpočet na rok 2019 byl 35 milionů USD, přičemž další financování robotiky pro použití v obraně a vesmíru je zajištěno prostřednictvím ministerstva obrany a programu průzkumu Marsu. Podle statistické ročenky Světová robotika se použití robotů ve Spojených státech již osmým rokem v řadě zvýšilo. Pokud jde o meziroční nárust, Spojené státy obsadily namísto Korejské republiky třetí místo. 

Zdroj: https://ifr.org/ifr-press-releases/news/how-nations-invest-in-robotics-research

Autor: Tomáš Vrána

Další články