Revolut se opřel do Facebooku. Kvůli podvodům vyzývá k jasnému postoji i českou vládu

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay
Politika 26. 05. 2024

Revolut se opřel do Facebooku. Kvůli podvodům vyzývá k jasnému postoji i českou vládu

Finanční aplikace Revolut, která má v Česku více než šest set tisíc klientů, vyzývá země EU na pomoc při ochraně zákazníků, protože sociální média, zejména platformy Meta (Facebook nebo Instagram), jsou i nadále centrem podvodů.

V druhé polovině roku 2023 se 77 % všech podvodů, které byly nahlášeny zákazníky Revolutu v Evropě, odehrály na sociálních sítích. V České republice 65 % nahlášených podvodů pocházejících ze sociálních médií začalo na platformách Meta, což představuje 51 % všech ztracených prostředků.

Společnost Revolut prostřednictvím tiskové zprávy vyzývá členské státy Evropské unie, a tím také českou vládu, aby zaujaly nový přístup v boji proti rostoucímu problému online podvodů. Podle údajů většina (více než 54 %) všech případů podvodů, která byla nahlášena Revolutu v EHP v roce 2023, začala na platformách sociálních sítí, přičemž v druhé polovině roku se jejich počet zvýšil na 77 %.

Reakce české vlády ani Mety se do uzávěrky nepodařilo získat.

Velká většina podvodů vychází z platforem Facebook, Instagram, WhatsApp a Messenger

Iniciativa přichází v době, kdy údaje společnosti Revolut z roku 2023 ukazují, že platformy Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger) představují 61 % případů pocházejících ze sociálních sítí a 40 % z celkové odcizené částky. Společnost Revolut rovněž zjistila, že nejčastějšími typy podvodů, které mají dopad na zákazníky, jsou nákupní a investiční podvody, které představují 70 %, resp. 12 % nahlášených případů. 

V roce 2023 předložila Evropská komise nové legislativní návrhy, mezi něž patří nařízení o platebních službách (PSR), jehož cílem je zavést opatření pro banky v boji proti podvodům s vydáváním se za bankovní zaměstnance. Ministerstva členských států EU se nyní snaží dokončit své stanovisko k tomu, jak by měla vypadat celoevropská pravidla pro prevenci a odhalování podvodů, přičemž vystupují jako spoluzákonodárce společně s Evropskou komisí a Evropským parlamentem.

„Naše kontroly prevence podvodů každý měsíc analyzují více než půl miliardy transakcí a v případě, že se domníváme, že je transakce opakovaně podvodná, přijmou opatření, která naše zákazníky upozorní. Banky však nemohou být jedinou obrannou linií proti podvodům s APP. Naše údaje ukazují, že je třeba udělat mnohem více: platformy sociálních sítí, a především Meta, zůstávají ohniskem podvodů. Pokud chceme komplexně řešit podvody a podvodná jednání, musíme mít k dispozici opatření napříč celým řetězcem podvodů. Žádáme proto EU a členské státy, aby pomohly velkým technologickým společnostem aktivně odhalovat a odstraňovat podvodný obsah u zdroje pomocí správných nástrojů a mechanismů,“ uvedl Woody Malouf, vedoucí oddělení finanční kriminality v Revolutu.

Pozor na investiční nebo nákupní podvody

Nejčastějšími podvody jsou investiční podvody, kdy je jednotlivcům slibováno rychlé zbohatnutí výměnou za „investici“ velkého množství peněz. Přestože investiční podvody tvoří pouze 12 % případů, představují 61 % odcizených peněz. K dalším patří nákupní podvody, při nichž jsou lidé dovedeni ke koupi zboží, které neexistuje nebo není takové, jak je inzerováno. Tento typ podvodu představuje 18 % odcizených peněz, a i když z hlediska odcizených částek nemá tento typ největší význam, jedná se o nejrozšířenější kategorii podvodů. Většina případů pochází z online webových stránek s omezenými kontrolními mechanismy nebo nástroji pro kontrolu rizik.

Revolut v Česku zaznamenal podobnou situaci jako v jiných evropských zemích. V druhé polovině roku 2023 pocházelo 69 % podvodů z platforem sociálních sítí. Na platformy Meta připadá 65 % podvodů pocházejících ze sociálních sítí a 51 % celkových zcizených prostředků.

Autor: Jiří Böhm

Další články