;

Rychlost internetu pomůže sama o sobě zlepšit a zefektivnit firmu i se stávajícím hardwarovým vybavením

Rozhovory 26. 08. 2020

Rychlost internetu pomůže sama o sobě zlepšit a zefektivnit firmu i se stávajícím hardwarovým vybavením

Ze dne na den můžou zaměstnanci začít přistupovat k firemním serverům a aplikacím bez omezení na přístupové lince, která bývá obvykle úzkým hrdlem, říká Marián Holý, obchodní a marketingový ředitel pro segment malých a středních firem společnosti Vodafone.

Mluvíte o revoluci, superrychlém internetu se stahováním dat 1 Gb/s. Co konkrétně toto zrychlení může přinést firmám?

Nejprve bych chtěl říct, že revoluce není pouze v samotné vysoké rychlosti. Jde také o to, že vysoká rychlost je teď díky nám dostupná už ne pro desítky tisíc, ale pro 1,3 milionu domácností a firem. Takto rychlý internet je platformou, která umožňuje zavést výrazné změny v komunikaci a fungování firem – ať už uvnitř se zaměstnanci, tak také navenek se zákazníky. Ze dne na den můžou zaměstnanci začít přistupovat k firemním serverům a aplikacím bez omezení na přístupové lince, která bývá obvykle úzkým hrdlem. Stejně tak můžou začít z jednoho místa používat paralelně a neomezeně videokomunikaci se zákazníky bez nutnosti osobních schůzek. Vlastně platí, že superrychlý internet přináší rychlejší IT řešení a to zase přináší rychlejší domlouvání se s firemními zákazníky a dodavateli. Ve finále tak firma zrychlí své procesy a díky tomu dochází k akceleraci jejího růstu.

Svět se digitalizuje, firmy se učí používat videokonference, probíhají webináře. Je to tedy další krok k modernizaci českých podniků?

Ano, je to nástroj, který je nezbytný pro začátek digitalizace. Rychlejší internet bez vnitrofiremní změny ve fungování ale nepovede automaticky k modernizaci samotné. Každá firma má svoje vlastní procesy, potřeby, způsoby fungování. My firmám umožnujeme se změnit, ale změnu samotnou musí každý udělat sám u sebe. V partnerství s námi a s využitím našich služeb pro digitalizaci to budou mít firmy snazší. 

Stále velká většina českých firem je dosti konzervativní. Víme od  IT firem, že mnoho například průmyslových podniků odmítá digitalizovat svoje procesy, protože jim stále stačí tužka a papír. Setkáváte se i vy s tímto konzervativním pohledem při komunikaci s vašimi současnými či potenciálními zákazníky?

Průkopníky bývají obvykle technologické firmy a firmy ve fázi růstu. Mnoho firem funguje poměrně efektivně i bez tlaku na digitalizaci a spíše k tomu přistupují až v situacích, kdy jsou k tomu donuceny kvůli externím vlivům. To jsou například vysoké mzdové náklady, nedostatek zaměstnanců, nárůst nebo pokles počtu zákazníků, dostatek volného kapitálu a podobně.

Datacentrum
Zdroj: Vodafone

Jak byste vlastně přesvědčili firmu, aby se rozhodla tento rychlejší internet používat? 

Nikoho nedonutíme, firmy jsou racionální a míra neefektivity je minimální ve srovnání s rezidentními zákazníky. My chceme dlouhodobě budovat povědomí mezi firmami, že Vodafone je pro ně první a správná volba pro řešení jejich digitálních potřeb.

Potřebují vůbec firmy takto rychlý internet, když například pro využití firemních aplikací typu MS team, SAP apod. jim stačí 2–4 Mb/s?

Vývoj v IT a datech je stejně skokový jako evoluce lidstva, kdy se musí setkat a do jednoho celku naskládat větší množství objevů a inovací, abychom po staletích jízdy na koni vyletěli v průběhu jednoho století do vesmíru. Jedna aplikace pro jednoho zaměstnance blokuje 4 Mb/s na přístupové lince k firemnímu serveru. Pak to už roste multiplikativně s počtem zaměstnanců a aplikací. K tomu se přidají nové aplikace, které dosud nebylo možné nasadit z důvodu zahlcení stávajících kapacit. Takže to znamená, že více datově náročných uživatelů může vykonávat svou práci současně nebo že majitel obchodu i kavárny může nabídnout skvělé připojení pro zákazníky. Gigabitové připojení přináší samozřejmě i rychlé stahování objemných dat nebo firemních reportů z cloudu. 

Pokud bychom se bavili o nějaké větší firmě, jaká bude koncová rychlost na nejvzdálenějším místě od ústředny?

To závisí na vnitřní infrastruktuře a počtu simultánně připojených zaměstnanců, jde o takzvanou interní agregaci. Vzdálenost není limitem. V průměru platí, že v jednom čase stahuje data jeden zaměstnanec z deseti a dalších devět má už staženo nebo se k tomu připravují. 

Bude muset firma nějakým způsobem investovat do posílení své infrastruktury, výkonnějších počítačů, mobilů apod.?

Rychlost internetu pomůže sama o sobě zlepšit a zefektivnit firmu i se stávajícím hardwarovým vybavením. Pokud firma zavede nové aplikace a více digitalizuje své fungování, a tím zároveň zvýší nároky na hardware, bude muset pak do něj také investovat.

Kabely
Zdroj: Vodafone

Děláte pro firmy i nějaká školení, kde jim vysvětlujete benefity tohoto superrychlého internetu?

Volíme cestu individuální komunikace s našimi zákazníky přes obchodníky a zákaznickou linku.

Uvedli jste, že zaváděcí cena na půl roku pro podnikatele a firmy je 399 korun. Co vše za to firma dostane a o kolik se cena zvýší po tomto půlroce?

V ceně internetu pro firmy je navíc zabezpečení Cyberwall, statická IP adresa a prémiová a přednostní péče na zákaznické lince. Po půl roce se cena zvýší na 1099 korun za službu.

Jaké budou vaše další kroky v této oblasti?

Pro firmy se chceme zaměřit na zrychlování uploadu a rozšiřování pokrytí přes optiku vzduchem – to znamená symetrické připojení se stejnými parametry jako optika přes rádiová pojítka. Už dnes jsme schopni takto připojit až 90 procent firem v České republice.

A jak a kdy může s trhem zamávat chystaná 5G?

5G na straně koncových uživatelů, v tomto případě hlavně zaměstnanců, opět urychlí potřebu po rychlém připojení firem a jejich serverů k internetu. 5G také bude akcelerovat softwarový a hardwarový vývoj, a tím vzrostou nároky na přenos dat.

Autor: Jiří Böhm

Další články