Šárka Tomanová: Až o třetinu můžeme snížit závislost na ruském plynu

Zdroj: Šance pro budovy
17. 03. 2022

Šárka Tomanová: Až o třetinu můžeme snížit závislost na ruském plynu

Do roku 2030 může poklesnout závislost České republiky na plynu o 1,8 miliardy m3, tedy o třetinu, a to díky renovacím budov, tvrdí Šárka Tomanová, ředitelka profesního svazu Šance pro budovy.

Evropská komise před několika dny debatovala o možnostech snížení závislosti na dovozu zemního plynu z Ruska. Bez zapojení sektoru budov, který je v Evropské unii zodpovědný za 40 procent spotřeby energie, by bylo snižování energetické závislosti náročné.

V České republice zemní plyn pokrývá přibližně 26 procent spotřeby domácností, další plyn budovy spotřebovávají nepřímo skrze dálkové teplo nebo elektřinu. Spočítali jsme, že díky renovacím můžeme snížit závislost sektoru budov na importu plynu z Ruska přibližně o 1,8 miliardy m3, tedy až o třetinu.

Důkladné renovace i přechod na obnovitelné zdroje tak budeme muset pro zvýšení energetické soběstačnosti významně urychlit. Podle Dlouhodobé strategie renovace budov, kterou jsme aktualizovali v roce 2020, je možné při důkladné renovaci budov ušetřit do roku 2030 až pětinu energie potřebné k jejich vytápění.

Na budovy se můžeme dívat jako na lokální komoditu. Úspornými renovacemi jí přidáváme na hodnotě a zároveň jí dáváme punc větší soběstačnosti. Důležitou roli v tomto ohledu budou nadále hrát podpůrné finanční programy, jako je třeba Nová zelená úsporám, které motivují spotřebitele k realizaci komplexnějších renovací.

Celkově je pro období 2021 až 2030 na opatření související s energetikou budov alokováno ve všech programech dohromady přes 100 miliard korun. 

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články