Solární boom pokračuje. Je tu ale hodně problémů

Zdroj: Pixabay
Ekologie 31. 05. 2023

Solární boom pokračuje. Je tu ale hodně problémů

Zájem o solární panely mezi domácnostmi, firmami i obcemi po více než dekádě stagnace opět roste. Velké problémy jsou ale u připojování nových instalací do sítě, bariér při povolování nebo nedostatku akumulace, které se v posledních letech ignorovaly.

Máme v Česku co dohánět, abychom dostali fotovoltaiku ke všem, kteří z ní mohou těžit. Aby byla přístupná lidem, firmám, průmyslu i veřejné správě. Musíme ale překonat nespočet bariér a překážek,“ uvedl Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace.

Po letech strádání fotovoltaika upevňuje své postavení klíčového hráče v oblasti energetiky. Velký zájem společnosti o obnovitelné zdroje a celkový rozvoj solárního sektoru vytváří pro Českou republiku možnost definitivně se odpoutat od energetické závislosti na Rusku a zároveň přinést levnější energie.

Rusko změnilo pravidla energetické hry

„Ruská agrese vůči Ukrajině změnila pravidla hry – čelíme prudkému růstu cen energetických komodit, nestabilitě, strategické konkurenci a bezpečnostním hrozbám,“ uvedl místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič s tím, že je fotovoltaika s akumulací cestou ke strategické autonomii Evropy.

Evropská komise v této souvislosti představila návrhy v podobě Aktu o průmyslu s nulovými čistými emisemi a Evropském zákonu o kritických surovinách. „Součástí širšího balíku opatření je i první solární strategie EU. Zavázali jsme se, že do roku 2025 bude nově nainstalovaných více jak 320 GW solárních instalací a v roce 2030 téměř 600 GW,“ dodal Šefčovič. 

„Je důležité si uvědomit, že celá problematika obnovitelných zdrojů není hrozbou, ale příležitostí. Lidé musí vědět, že se jim obnovitelné zdroje včetně fotovoltaiky vyplatí. Je proto dobře, že se v tomto směru mění v poslední době společenské vnímání,“ řekl Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí. 

„Bez zvýšeného objemu vyrobené obnovitelné elektřiny nebude Česko dostatečně konkurenceschopné. Nárůst v řádu několika terawatt, který do roku 2030 potřebujeme, dosáhneme i díky nárůstu výkonu solárních elektráren,“ doplnil ministr životního prostředí Petr Hladík. 

„Rozvoj OZE bude výrazně přispívat k posílení odolnosti a solární energetika bude v tomto případě klíčová. Pro solární energii tak nastává období velkého rozvoje. Výhled na letošní rok předpokládá, že čísla budou opět rekordní,“ dodal Petr Třešňák, náměstek na ministerstvu průmyslu a obchodu. 

Další problémy rozvoje fotovoltaiky? Připojování nových zdrojů

Problematika připojování nových zdrojů do sítě a možná řešení problematické situace byly jedním z hlavních témat nedávné Solární konference. Stabilizaci přenosové soustavy a zajištění bezpečnosti dodávek by výrazně napomohla také akumulace a agregace flexibility. Již více jak dva roky ale schází příslušná transpoziční novela, která by akumulaci a agregaci energie legislativně ukotvila. Zároveň se protahuje přijetí novely energetického zákona Lex OZE II, která by mj. zavedla energetické komunity či Energetické datové centrum (EDC). 

Česko začíná obrovským tempem dohánět více než desetiletí nečinnosti v rozvoji fotovoltaiky. To je sice skvělá zpráva, ale aby byl tento bleskový rozvoj bezpečný z pohledu bezpečnosti dodávek a stability soustavy, je zcela nezbytné, aby spolu s ním docházelo k rozvoji i dalších souvisejících oblastí – akumulace energie všech typů, agregace a poskytování flexibility či posilování distribučních sítí a přenosové soustavy,“ přiblížil diskutované téma konference Jan Fousek, předseda představenstva Solární asociace. 

„V současné době je nejběžnější využití bateriových úložišť ve spojení s jinými zdroji elektřiny. Bateriová úložiště nevyrábí elektřinu, přesto se kvůli svým vlastnostem rychlého přechodu z akumulace (odběru elektřiny) do dodávky elektřiny postupně stávají důležitou součástí elektrizační soustavy. Jsou vítaným regulačním prvkem při obchodování s elektřinou a vyrovnávání odchylek,“ uvedl k tématu akumulace František Žák, specialista provozu sítí a bateriových úložišť ze společnosti Photomate. V současné době se v Česku podle něj už připravují projekty velkokapacitních bateriových systémů pro obchodování a regulaci elektrizační soustavy.

Autor: Jiří Böhm

Další články