Společnost Energy Globe představila nejlepší ekologické projekty pro rok 2021

Manfred Ledermüller, zakladatel a CTO rakouské společnosti Imhotep.Industries Austria, vítěz kategorie Voda. Zdroj: Energy Globe Foundation
Ekologie 01. 09. 2021

Společnost Energy Globe představila nejlepší ekologické projekty pro rok 2021

Společnost Energy Globe odhalila během závěrečného ceremoniálu 21. ročníku ekologické soutěže Energy Globe World Award vítěze v kategoriích Země, Oheň, Voda, Vzduch a Mládí.

Zdroj: Energy Globe Foundation

Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 3 000 projektů ze 187 zemí. Projekty byly vybrány podle kritérií udržitelnosti mezinárodní porotou Energy Globe, ve které zasedli zástupci všech kontinentů. Předsedala jí paní Maneka Gandhi. Slavnostní předávání cen se konalo za účasti slavných osobností, generálního tajemníka UNIDO Li Yonga, Huberta Cottogniho, zástupce ředitele z European Investment Fund, čestného prezidenta profesora von Weizsäckera z Club of Rome a prezidenta platformy Global Chamber Christopha Leitla. Oceněné projekty ukázaly úspěšná řešení ve všech oblastech života, která jsou v souladu s přírodou.

Světovým vítězem v kategorii Země se stal Program rozvoje suchých oblastí od World Vision Ethiopia. S pomocí tohoto programu a za přispění přibližně 60 000 zemědělců bylo v Etiopii opět zúrodněno více než 50 000 hektarů půdy.

Světovým vítězem v kategorii Voda se stal Phantor Project na výrobu pitné vody ze vzdušné vlhkosti pomocí nejnovějších technologií od rakouské společnosti Imhotep.Industries.

Světovým vítězem v kategorii Vzduch se stal Technologický projekt emisí do kapalin z Islandu, ve kterém se zelená elektřina používá k výrobě kapalného methanolu přidáním emisí CO2.

V kategorii Oheň byl za světového vítěze vybrán Projekt solární iniciativy z Indie. V rámci tohoto projektu bylo vyškoleno více než 3 000 žen, aby pracovaly jako sluneční inženýrky a pomáhaly dodávat elektřinu na domácím indickém trhu.

V kategorii Mládí zvítězil projekt Voces de la Naturaleza z Paraguaye za motivaci studentů k aktivní ochraně životního prostředí.

Nejen nominovaní a vítězné projekty Světové ceny Energy Globe, ale také všechny národní vítězné projekty ze 187 zúčastněných zemí se vyznačují neuvěřitelnou rozmanitostí, kvalitou a kreativitou. Iniciátor celé události Wolfgang Neumann je z nominovaných a vítězných projektů nadšený: „Je skvělé, že tolik lidí aktivně pracuje na ekologických řešeních a navíc je i implementuje. Posledních 21 let naší soutěže a celkově 30 000 přihlášených projektů nám ukazuje, že již existují řešení pro každý environmentální problém v každé zemi.

Autor: Miroslav Oupic

Další články