V Polsku instalují fotovoltaiku do 10 dní, teď to zkouší v Česku do měsíce

Foto zdroj: FocusOn
Ekologie 06. 02. 2023

V Polsku instalují fotovoltaiku do 10 dní, teď to zkouší v Česku do měsíce

Je vůbec dneska reálné namontovat fotovoltaiku do 30 dnů od zadání zakázky? Petr Vaverka, člen dozorčí rady společnosti Columbus Energy, nás v rozhovoru přesvědčil, že to možné je. Ale povídali jsme si i o situaci na českém trhu s čistou energetikou nebo o tom, jak výhodné pro firmu je, když se může opřít o know-how a zdroje větší a zkušenější společnosti.

„Když jsme loni v létě začínali a deklarovali, že 30denní termíny budeme stíhat, setkali jsme se s notnou dávkou nedůvěry,“ potvrzuje počáteční skepsi Petr Vaverka. A dodává: „Po několika měsících, kdy týdně máme desítky instalací a jejich počet neustále roste, už to nikomu vysvětlovat nemusíme.“ Velkou výhodou firmy Columbus Energy je know-how přebírané od mateřské polské společnosti, která má dlouholeté zkušenosti ve fotovoltaice i velké skladové zásoby, ale především realizovaných přes 60 000 instalací. „To je více než v celé České republice. A jen tak pro zajímavost, v Polsku instalujeme do 10 dnů,“ nastiňuje možnost dalšího vývoje Vaverka.

Na otázku, jestli by polský původ nemohl v očích české veřejnosti jejich firmě škodit, odpovídá jednoznačně negativně. „Osobně považuji tezi o nekvalitě polského zboží za klišé, potvrdí mi to všichni, kteří v posledních letech v Polsku byli. A obávat se potenciální zákaznici nemusí ani toho, že by provázanost se zahraniční firmou mohla stát v cestě k získání potřebných dotací. „Jsme česká společnost,“ vysvětluje Vaverka, „takže dotace, stejně jako připojení k distribuci, pro naše klienty zajišťujeme.“

Jsme teprve na začátku boomu

A že bude třeba „se ohánět“. Česká republika se totiž právě nachází na počátku opravdového boomu šetrné energetiky. „Máme k dispozici studii, která analyzuje potenciál solární energie na střechách budov,“ usazuje Vaverka svá prohlášení v tvrdých datech. „A tato analýza říká, že do roku 2030 ten potenciál bude teprve na polovině a dojde ke kontinuálnímu nárůstu instalací na rodinných domech.“

Ty jsou také momentálně prioritou firmy Columbus Energy, a to i kvůli zákonnými omezením. Právě tento týden ovšem vstoupil v platnost zákon Lex OZE I, který navyšuje limit výkonu fotovoltaických elektráren, což by podle Vaverky mělo probudit zájem především menších a středních firem. „Primárně si ale stále fotovoltaiku pořizují lidé proto, aby ušetřili,“ pojmenovává hlavní motiv zákazníků Vaverka. „Sledují v tomto ohledu především návratnost, která při stávajících cenách energií šla výrazně dolů, pohybuje se dnes v rozmezí pěti až šesti let.“

Provázanost s Polskem jako konkurenční výhoda

A jak se vůbec člověk může zorientovat v nepřeberném spektru různých společností nabízejících instalaci fotovoltaiky, když už dnes je na trhu kolem tisíce firem a jen za poslední rok se jejich počet ztrojnásobil? „Fotovoltaika není vůbec jednoduchý byznys, protože potřebujete kontinuální dodávky všech komponent, a nově vznikající hlavně menší firmy jsou odkázané na stávající dodavatele,“ má jasno Vaverka v tom, co odlišuje úspěšné firmy od těch problematických.

Celá instalace potom často „zamrzne“ na tom, že se velkoobchody u nás potýkají s nedostatkem komponent. Zpoždění v řádu měsíců má podle Vaverky jasný důvod: „V mnoha desítkách procent případů došlo k tomu, že sice byly nainstalovány solární panely, ale stejně fotovoltaika nemohla být spuštěna, protože chyběly další komponenty, jako třeba bateriové úložiště nebo střídač.“

Vedle potíží s dodávkami komponent řeší často firmy i nedostatek kvalifikované pracovní síly. Jak si s tímto problém poradili v Columbus Energy? „Jak se zvyšuje počet instalací, tak se zvyšuje poptávka po kvalifikovaných silách,“ souhlasí Vaverka. Jejich firma naštěstí nemusí sahat k námezdní síle, má dostatek svých smluvně vázaných zaměstnanců. A jako konkurenční výhoda se opět ukazuje provázanost s polskou firmou, odkud mohou čerpat nejen know-how, ale v případě velkého vytížení i dočasnou výpomoc v pracovní síle.

Dodavatelé fotovoltaiky přeceňují své možnosti

A co podvodné jednání některých firem, je to velký problém?

 „Já pevně věřím, že těch skutečně podvodných firem je minimum,“ nevidí věc tak černě Petr Vaverka. „Spíš ten byznys nyní přitahuje podnikatele, kteří situaci podceňují nebo přeceňují své síly. Bohužel na to ale v důsledku doplácí právě klient.“

Jako i v jiných případech, řídit se jen cenou se ne vždy vyplácí. Zájemce o instalaci fotovoltaiky by podle Vaverky měl vzít v potaz hned několik věcí:

Za prvé, je to investice na 30 let. Když nebude kvalitně provedená, utratím pak spoustu peněz za výměnu komponent a opravy. Za druhé, není to malá investice. I po odečtení dotací, které v České republice máme, mluvíme o statisících korun. A za třetí, fotovoltaika je elektrický systém, který generuje stejnosměrný proud a u něj jsou velmi vysoké požadavky na energetickou bezpečnost.“

Když už se tedy člověk pro takovou investici nakonec rozhodne, měl by mít zájem o kvalitní výrobek. Proto ve srovnání s některou konkurencí mohou ceny Columbus Energy působit vyšší, ale je to doprovázeno nadstandardním servisem (instalace do 30 dnů) a vyššími garancemi (15 let komplexní záruka na celé dílo). „Klientům říkáme, že když mají na střeše elektrárnu naší značky, mohou klidně spát,“ uzavírá v pozitivním duchu celý rozhovor Petr Vaverka.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další rozhovory