ROZHOVOR: Software, na který potřebujete školení, je špatný

B2A